Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Modlitba hriešnika v najväčšom nebezpečenstve

1 Dávidov žalm na spomienku.
2 Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve, 3 lebo tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa tvoja ruka. 4 Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. 5 Hriechy mi prerástli nad hlavu a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno. 6 Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. 7 Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. 8 Bedrá mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé. 9 Nevládny som a celý dobitý, v kvílení srdca nariekam. 10 Pane, ty poznáš každú moju túžbu; ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. 11 Srdce mi búcha, sila ma opúšťa i svetlo v očiach mi hasne. 12 Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu, aj moji príbuzní sa ma stránia. 13 Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. 14 Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, ako nemý, čo neotvára ústa. 15 Podobám sa človekovi, čo nepočuje a čo nevie obvinenie vyvrátiť. 16 Pane, pretože v teba dúfam, ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. 17 A tak hovorím: "Nech sa už neradujú nado mnou; a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa." 18 Ja, pravda, už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične. 19 Preto vyznávam svoju vinu a pre svoj hriech sa trápim. 20 Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. 21 Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, že som konal dobre. 22 Neopúšťaj ma, Pane; Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása.