Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Pán, záchranca spravodlivých

1 Tento žalm zložil Dávid, keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený. Ten ho potom prepustil a on odišiel.
2 Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. 3 V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. 4 Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. 5 Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. 6 Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. 7 úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. 8 Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 10 Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú. 11 Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. 12 Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. 13 Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch? 14 Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 15 Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. 16 Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. 17 Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. 18 Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. 19 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. 20 Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. 21 Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí. 22 Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. 23 Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.