20. kapitola

Modlitba za víťazstvo kráľa

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. 4 Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná. 5 Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer. 6 Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania. 7 Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. 8 Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. 9 Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách. 10 Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.