Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Pán – môj dedičný podiel

1 Miktam. Dávidov žalm. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
2 Hovorím Pánovi: "Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba." 3 Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. 4 Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery. 5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. 6 Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo. 7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. 8 Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. 9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. 10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.