138. kapitola

Vzdávanie vďaky

1 Od Dávida. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. 3 Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. 4 Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slová tvojich úst. 5 Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva; 6 vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná. 7 Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica. 8 Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Čítať celú kapitolu
© Konferencia biskupov Slovenska © Spolok sv. Vojtecha. Text zverejnený s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha www.ssv.sk. Preklad podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: STARÝ ZÁKON z roku 1955 – NOVÝ ZÁKON z roku 1986.