Predchádzajúca kapitola

110. kapitola

Mesiáš, kráľ a kňaz

1 Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."
2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov. 3 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. 4 Pán prisahal a nebude ľutovať: "Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho." 5 Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí. 6 Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; po šírej zemi hlavy rozdrví. 7 Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.