Predchádzajúca kapitola

102. kapitola

Vyhnancove sľuby a prosby

1 Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale.
2 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. 3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj. 4 Lebo moje dni sa tratia ako dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba. 5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb. 6 Od samého náreku som iba kosť a koža. 7 Som ako pelikán na púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín. 8 Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche. 9 Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne. 10 Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami; 11 to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil. 12 Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva. 13 Ale ty, Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. 14 Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas. 15 Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami. 16 Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi; 17 lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve. 18 Zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami. 19 Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi Pána. 20 Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem; 21 čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu, 22 aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu, 23 keď sa tam zídu vospolok národy a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. 24 Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. Hovorím: "Bože môj, 25 neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie. 26 Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. 28 Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou."