Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

102. kapitola

Vyhnancove sľuby a prosby

1 Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale.
2 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. 3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj. 4 Lebo moje dni sa tratia ako dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba. 5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb. 6 Od samého náreku som iba kosť a koža. 7 Som ako pelikán na púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín. 8 Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche. 9 Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne. 10 Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami; 11 to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil. 12 Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva. 13 Ale ty, Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. 14 Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas. 15 Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami. 16 Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi; 17 lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve. 18 Zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami. 19 Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi Pána. 20 Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem; 21 čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu, 22 aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu, 23 keď sa tam zídu vospolok národy a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. 24 Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. Hovorím: "Bože môj, 25 neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie. 26 Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. 28 Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk