1. kapitola

17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: "Spravodlivý bude žiť z viery."
Čítať celú kapitolu
© Konferencia biskupov Slovenska © Spolok sv. Vojtecha. Text zverejnený s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha www.ssv.sk. Preklad podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: STARÝ ZÁKON z roku 1955 – NOVÝ ZÁKON z roku 1986.