Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Ovocie múdrosti

1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba,
2 ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, 3 keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, 4 ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, 5 vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. 6 Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. 7 Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, 8 lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov. 9 (Až) vtedy porozumieš,(čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník, 10 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, 11 rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť 12 tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam, 13 od (tých), čo zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, 14 ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejších výčinov, 15 (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia. 16 Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami, 17 čo zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. 18 Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým. 19 Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej, (nik z nich) viac nevkročí na chodník života. 20 Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj spravodlivých chodníky! 21 Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine a zostanú v nej (iba) počestní. 22 Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.