Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Pád Ninive

1 Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj! Zasväcuj, Júda, svoje sviatky, spĺňaj svoje sľuby, lebo viac neprejde cez teba ničomník, ten celkom zahynie.
2 Vystupuje pred tebou ničiteľ: stráž hradbu, dozeraj na cestu, upevňuj si bedrá, pozbieraj všetky sily! 3 Lebo Pán vráti Jakubovu hrdosť ako hrdosť Izraelovu, lebo ju zničili ničitelia a spustošili jej vetvy. 4 Štít jeho hrdinov sa červenie, bojovníci sú v šarláte, vozy sú z ohnivej ocele v deň, keď sa vyzbrojuje, a jazdci sa vzpínajú. 5 Po uliciach sa ženú vozy, letia po námestiach, výzor majú ako fakle, blikajú ako blesky. 6 Spomenie si na svojich hrdinov, rútia sa svojou cestou, ponáhľajú sa k múru a postaví sa záštita. 7 Brány riek sa otvoria a palác sa rozpadá. 8 Panovnicu (?) odvedú do zajatia, jej slúžky nariekajú, ako keď hrkútajú holuby, a udierajú si prsia. 9 Ninive je ako rybník už oddávna. Oni bežia! "Zastaňte! Stojte!" - no nik sa neobráti. 10 "Rabujte striebro, rabujte zlato," veď nemá konca výbava, bohatstvo najskvostnejších nádob. 11 Púšť a pustota a spustošenie! Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú, triaška je na každých bedrách, zo všetkých tvárí sa sťahuje červeň. 12 Kde je brloh levov, tá pastva levíčat? Ta chodieval lev, levica, tam bývali levíčatá. A nikto ich neodstrašil. 13 Lev trhal pre svoje mláďatá a hrdúsil pre svoje levice, korisťou si naplnil brlohy a svoje jamy lúpežou. 14 "Hľa, som proti tebe, hovorí Pán zástupov, spálim tvoje vozy na dym, tvoje levíčatá meč pohltí, odstránim tvoju korisť z krajiny, nezazneje viac hlas tvojich poslov."