Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Pre nespravodlivosť hrozí zánik

1 Beda tým, čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach; keď svitne ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách.
2 Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho, ak domy, zoberú ich; spáchajú násilie na mužovi i jeho dome, na človeku i jeho dedičstve. 3 Preto takto hovorí Pán: "Hľa, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo, z ktorého si nevytiahnete hrdlo, ani nebudete vykračovať vzpriamení, lebo je to zlý čas. 4 V ten deň vyrieknu o vás porekadlo a žialiť budú žalospevom. Povedia: úplne sme spustošení, dedičstvo môjho ľudu zamenil - ako mi ho berie! - Tým, čo nás odvedú, rozdelili naše pole.” 5 Preto nebudeš mať nikoho, kto by hodil povrázok pri žrebovaní v zhromaždení Pánovom."

Prorokovi protivníci

6 "Nerečni!" rečnia, "netreba týmto rečniť, nepríde potupa!"
7 Takáto reč, dom Jakubov! Či je Pán netrpezlivý? Či je toto jeho dielo? Či nie sú moje slová dobré voči tomu, kto kráča spravodlivo? 8 Už dávno sa môj ľud stavia ako nepriateľ. Sťahuje plášť z tuniky tým, čo chodia spokojne, čo sa odvracajú od vojny. 9 Ženy môjho ľudu odháňate z domu im drahého, ich dietkam odnímate navždy moju slávu. 10 "Vstaňte a choďte, tu niet odpočinku." Pre nečistotu, čo nivočí hrozným nivočením. 11 Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom, a luhal by: "Budem rečniť o víne a pálenke," to by bol rečník pre tento ľud.

Obnova ľudu

12 Áno, pozbieram ťa, Jakub, celého, áno, zhromaždím zvyšok Izraela, dám ich dokopy ako ovce v ovčinci, ako stádo uprostred paše; budú sa ozývať pre (množstvo) ľudí.
13 Pred nimi pôjde drvič, prelomia bránu, prejdú ňou a vyjdú. I pôjde pred nimi ich kráľ a Pán v ich čele.