Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Jonáš vo vnútri ryby

1 Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci.
2 Jonáš sa modlil z vnútra ryby k Pánovi, svojmu Bohu, 3 a hovoril: "Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi a vyslyšal ma, z lona podsvetia som kričal, počul si môj hlas. 4 Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora a obkľúčil ma príval. Tvoje vlnobitia a tvoje vlny valili sa ponad mňa. 5 A povedal som: Odvrhnutý som spred tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj svätý chrám. 6 Vody ma obklopili až po hrdlo, priepasť ma objala, trsť mi obopäla hlavu. 7 Až k úpätiam vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy za mnou, lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, Pane, Bože môj. 8 Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na Pána a moja modlitba došla k tebe do tvojho svätého chrámu. 9 Tí, čo si ctia lživé tiene, opúšťajú svoje milosrdenstvo. 10 Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása." 11 I prikázal Pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem.