Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

Boh všetko múdro riadi

2 "On má vladársku moc, hroznú silu, udržuje pokoj na výsostiach.
3 Je možno spočítať jeho zástupy? A nad kým nevychádza jeho svetlo?

Boh všemohúci a vševediaci

4 Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena?
5 Ak jasne nesvieti už ani mesiac, ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté, 6 o čo menej človiečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček!"