Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Chce rokovať len s Bohom

1 Hľa, moje oko všetko toto videlo i ucho moje čulo, vnímalo.
2 Nuž čo viete vy, to ja poznám takisto, nie som od vás nijako podlejší. 3 Ale ja budem hovoriť so Všemohúcim a pred Bohom sa chcem obhájiť.

Reči priateľov nie sú úprimné

4 Vy však vymýšľate klamné luhárstva, všetci ste nanič lekári.
5 Ach, keby aspoň umĺknuť ste chceli, to za múdrosť by sa vám rátalo. 6 Len počúvajte perí mojich výčitky a úst mojich čujte žalobu! 7 To namiesto Boha hovoríte luhárstva a miesto neho lesti vravíte? 8 Chcete sa postaviť na jeho stranu a zástupcami Boha chcete byť? 9 To dobre bude, keď sa o vás presvedčí, že jak ľudí klamú, tak ho klamete? 10 On vás isto stihne trestom veľmi prísnym, ak tajne komu stranu držíte. 11 Nedesí vás jeho velebnosť a hrôza z neho nezachváti vás? 12 Tie vaše reči nie sú hádam z popola a nie sú z hliny vaše pevnosti? 13 Nuž mlčte trochu, by som mohol aj ja hovoriť, nech potom príde na mňa čokoľvek!

Pripravený súdiť sa s Bohom

14 Však svoje telo držím medzi zubmi a svoju dušu na dlaň kladiem si.
15 Ak znivočí ma, ani sa nezachviem, len nech si pred ním poviem svoje. 16 To bude potom moja spása, veď nemá prístup k nemu darebák. 17 Tak počúvajte moje slovo a v ušiach vašich nech je výklad môj! 18 Pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som. 19 Kto sa teda chce pravotiť so mnou? Lebo potom zmĺknem a zahyniem...! 20 Len od dvoch vecí ma teraz ušetri a pred tebou sa skrývať nebudem: 21 Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z teba nech ma nedesí! 22 A zavolaj ma, budem ti odpovedať, alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš. 23 Koľko mám pokleskov a hriechov? Tak moje viny, hriechy oznám mi! 24 Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa? 25 Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný a za slamkou suchou sa naháňať? - 26 že výrok trpký zapisuješ proti mne, že pričítaš mi viny z mladosti, 27 že moje nohy zatváraš do klady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôh mi stopy skúmaš pozorne? 28 Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú.