Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Svadba v Káne – prvé zo znamení

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." 4 Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz." 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

Vyčistenie chrámu

13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!" 17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: "Strávi ma horlivosť za tvoj dom." 18 Židia sa ho opýtali: "Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?" 19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím." 20 Židia povedali: "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?" 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Pobyt v Jeruzaleme

23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.
24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého 25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.