Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Mesiášske kráľovstvo

1 Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!
2 Každý bude sťa úkryt pred vetrom a útočište pred búrkou, ako potoky vôd v suchote, ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine. 3 Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať. 4 Srdce pochabých bude chápať náuku a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno. 5 Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným. 6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo: konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smädného. 7 A zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i keď chudák háji pravdu. 8 Šľachetný však zmýšľa šľachetne, zastáva sa vecí šľachetných.

Žiaľ žien

9 Ženy bezstarostné, vstaňte, počúvajte môj hlas, dcéry spoliehavé, čujte moju reč!
10 V deň roku budete sa triasť, spoliehavé, veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde. 11 Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé, zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá, 12 bite sa v prsia pre vzácne polia, pre úrodný vinohrad, 13 pre roľu môjho ľudu, čo tŕním a bodľačím zarastie. Áno, pre všetky domy radosti, pre plesajúce mesto. 14 Veď palác je opustený, hluk mesta prestal. Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou, radosťou divých oslov, pasienkom stád. 15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les. 16 V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda. 17 Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy. 18 Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných. 19 Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto. 20 Šťastní, čo sejete pri samých vodách, uvoľňujte nohy vola a osla.