Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Tieseň a záchrana sveta

1 Beda, Ariel, Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok k roku, sviatky nech obehnú,
2 potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie; i bude mi ako Ariel. 3 Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. 4 Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. 5 Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane: 6 Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricou a plameňom žeravého ohňa. 7 I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov, bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú. 8 Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smädnému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smädom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion.

Trest zaslepencov

9 Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu.
10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: "Čítajže toto!" - odpovie: "Nemôžem, je zapečatená." 12 A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: "Čítajže toto!" - odpovie: "Neviem čítať." 13 Pán povedal: "Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, 14 preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová." 15 Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia: "Kto nás vidí a kto o nás vie?" 16 Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: "Neurobil si ma!"? A hrniec vraví hrnčiarovi: "Nechápe!"? 17 Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať? 18 A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu. 19 Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v Svätom Izraela. 20 Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, 21 čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. 22 Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, (ten, čo vykúpil Abraháma): "Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár. 23 Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, zasvätia Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. 24 Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci prijmú poučenie."