Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Mojžiš oznamuje smrť prvorodených

1 Pán hovoril Mojžišovi: "Ešte jednou ranou budem biť faraóna a Egypt. Potom vás už stadiaľto prepustí. Nielenže vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto.
2 Povedz všetkému ľudu, aby si mužovia i ženy vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety!" 3 A Pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu. 4 Potom Mojžiš vravel: "Toto hovorí Pán: “O polnoci prejdem Egyptom. 5 Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka.” 6 A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude. 7 Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne ani na človeka ani na dobytča, aby ste poznali, že Pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov od Izraelitov. 8 Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne, padnú predo mnou a budú prosiť: “Odíď ty aj tvoj ľud, čo ti je poddaný!” A potom pôjdem." A odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. 9 Pán však povedal Mojžišovi: "Faraón vás nepočúval len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine." 10 Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tieto zázraky, Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny.