Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

1 Ak vznikne medzi dvoma spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného, a previnilca odsúdia. 2 Keď uvidia, že si vinník zasluhuje bitku, sudca ho dá natiahnuť a dá ho biť vo svojej prítomnosti; množstvo úderov bude podľa veľkosti jeho viny, 3 ale tak, aby sa neprekročila štyridsiatka, aby tvoj brat neodišiel pred tvojimi očami hrozne dosekaný. 4 Nedávaj náhubok býkovi, čo mláti na humne.

Zákon o švagrovskom manželstve

5 Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi:
6 prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. 7 Ak si nebude chcieť vziať ženu svojho brata za manželku, ako je podľa zákona povinný, nech žena ide k mestskej bráne, nech sa obráti na starších mesta a nech povie: “Brat môjho muža nechce oživiť meno svojho brata v Izraeli, nechce si ma vziať za manželku.” 8 Starší ho dajú predvolať a opýtajú sa ho. Ak povie: “Nechcem ju za manželku,” 9 žena k nemu pristúpi, zobuje mu obuv z nohy, napľuje mu do tváre a povie: “Tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce postaviť dom svojmu bratovi!” 10 A jeho meno nech je v Izraeli: dom zobutého!

Trest za nestydatosť

11 Ak sa budú dvaja mužovia vadiť a dôjde k bitke medzi nimi a žena jedného muža v snahe vyslobodiť svojho muža z rúk silnejšieho natiahne ruku a chytí ho za prirodzenie,
12 odsekni jej ruku a nedaj sa pohnúť k nijakému zľutovaniu s ňou!

O správnych mierach a váhach

13 Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie!
14 Nemaj v dome dvojakú efu, jednu väčšiu, druhú menšiu! 15 Maj pravé a správne závažie i pravú a správnu efu, aby si mohol dlho žiť v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 16 Veď Pánovi, tvojmu Bohu, oškliví sa ten, kto robí také veci, a protiví sa mu každá nespravodlivosť.

Príkaz o vyhubení Amalekitov

17 Pamätaj na to, čo ti urobili Amalekiti na ceste, keď si vychádzal z Egypta;
18 ako vyrazili proti tebe a porúbali tvoje voje, ktoré sa oneskorili pre únavu, keď si bol zmorený hladom a námahou, a nebáli sa Boha. 19 Keď ti teda Pán, tvoj Boh, dá odpočinok a podmaní ti všetky národy naokolo v krajine, ktorú ti prisľúbil, vytrieš jeho meno spopod neba. Nezabudni na to!