Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Ekumenický preklad

Písmo sväté – Nová zmluva a Žalmy, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 1997

Prvý ekumenický preklad na Slovensku vznikal v spolupráci biblických odborníkov z 11 cirkví. Spoločným cieľom bolo pretlmočiť biblické posolstvo z hebrejčiny a gréčtiny do zrozumiteľnej a ľubozvučnej slovenčiny.

Prekladateľské komisie boli vytvorené už v roku 1989. Na preklade Novej zmluvy pod vedením prof. ThDr. Karola Gábriša spolupracovali: Mgr. Štefan Piecka, doc. ThDr. Ján Grešo, PhDr. Daniel Škoviera, Mgr. Ján Antal, Mgr. Vincent Malý, ThDr. Imrich Peres, ThLic. Gabriel Ragan. Na preklade Žalmov pod vedením doc. ThDr. Juraja Bándyho pracovali: prof. ThDr. Štefan Janega, Mgr. Bedrich Ďuriš, ThDr. Ľudovít Fazekaš, prof. ThDr. Alois Martinec, Mgr. Augustín Štefanec, ThDr. Ján Zemánek.

V tom istom roku navštívili prekladateľské komisie odborní poradcovia zo Spojených biblických spoločností: Dr. Jan De Waard z Veľkej Británie a Dr. Tuinstra z Holandska. Ich úlohou bolo pomôcť pri zadefinovaní zásad spoločného prekladu a podeliť sa o svoje skúsenosti z podobných ekumenických projektov v zahraničí.

Nová zmluva a Žalmy v ekumenickom preklade boli prvýkrát vydané v roku 1997. Publikovala ich Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici. Práce na dokončení prekladu Starej zmluvy pokračovali ešte ďalších 10 rokov.

Biblia – Slovenský ekumenický preklad, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2007

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie bol slávnostne predstavený širokej verejnosti 10. decembra v roku 2007 v Banskej Bystrici. Toto dielo vznikalo viac ako 17 rokov. Slovo ekumenický naznačuje, že je výsledkom spolupráce odborníkov z rôznych kresťanských cirkví a že je učený každému, bez ohľadu na príslušnosť ku konfesii. Biblia vyšla v dvoch verziách: bez deuterokánonických kníh a s deuterokánonickými knihami. Prácu prekladateľskej skupiny viedol prof. ThDr. Juraj Bándy. Preklad Novej zmluvy a deuterokanonických kníh Starej zmluvy viedol doc. ThDr. Ján Grešo. 

Ďalšie vydania:

  • 2008 – prvé opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie
  • 2009 – Nová zmluva a Žalmy vo vreckovom formáte
  • 2011 – druhé opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (Zrealizované mnohé drobné úpravy a opravy.)
  • 2015 – tretie opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (Zapracovanie približne 1 600 pripomienok od odborníkov teológov a biblistov, ako aj od čitateľov Biblie, vloženie krížových odkazov a s úvodov k jednotlivým biblickým knihám.)
  • 2017 – štvrté opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti; vložené úvodzovky do textu celej Biblie a iné drobné úpravy a opravy)