Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

Ekumenický preklad

Písmo sväté – Nová zmluva a Žalmy, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 1997

Prvý ekumenický preklad na Slovensku vznikal v spolupráci biblických odborníkov z 11 cirkví. Spoločným cieľom bolo pretlmočiť biblické posolstvo z hebrejčiny a gréčtiny do zrozumiteľnej a ľubozvučnej slovenčiny.

Prekladateľské komisie boli vytvorené už v roku 1989. Na preklade Novej zmluvy pod vedením prof. ThDr. Karola Gábriša spolupracovali: Mgr. Štefan Piecka, doc. ThDr. Ján Grešo, PhDr. Daniel Škoviera, Mgr. Ján Antal, Mgr. Vincent Malý, ThDr. Imrich Peres, ThLic. Gabriel Ragan. Na preklade Žalmov pod vedením doc. ThDr. Juraja Bándyho pracovali: prof. ThDr. Štefan Janega, Mgr. Bedrich Ďuriš, ThDr. Ľudovít Fazekaš, prof. ThDr. Alois Martinec, Mgr. Augustín Štefanec, ThDr. Ján Zemánek.

V tom istom roku navštívili prekladateľské komisie odborní poradcovia zo Spojených biblických spoločností: Dr. Jan De Waard z Veľkej Británie a Dr. Tuinstra z Holandska. Ich úlohou bolo pomôcť pri zadefinovaní zásad spoločného prekladu a podeliť sa o svoje skúsenosti z podobných ekumenických projektov v zahraničí.

Nová zmluva a Žalmy v ekumenickom preklade boli prvýkrát vydané v roku 1997. Publikovala ich Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici. Práce na dokončení prekladu Starej zmluvy pokračovali ešte ďalších 10 rokov.

Biblia – Slovenský ekumenický preklad, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2007

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie bol slávnostne predstavený širokej verejnosti 10. decembra v roku 2007 v Banskej Bystrici. Toto dielo vznikalo viac ako 17 rokov. Slovo ekumenický naznačuje, že je výsledkom spolupráce odborníkov z rôznych kresťanských cirkví a že je učený každému, bez ohľadu na príslušnosť ku konfesii. Biblia vyšla v dvoch verziách: bez deuterokánonických kníh a s deuterokánonickými knihami. Prácu prekladateľskej skupiny viedol prof. ThDr. Juraj Bándy. Preklad Novej zmluvy a deuterokanonických kníh Starej zmluvy viedol doc. ThDr. Ján Grešo. 

Ďalšie vydania:

  • 2008 – prvé opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie
  • 2009 – Nová zmluva a Žalmy vo vreckovom formáte
  • 2011 – druhé opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (Zrealizované mnohé drobné úpravy a opravy.)
  • 2015 – tretie opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (Zapracovanie približne 1 600 pripomienok od odborníkov teológov a biblistov, ako aj od čitateľov Biblie, vloženie krížových odkazov a s úvodov k jednotlivým biblickým knihám.)
  • 2017 – štvrté opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti; vložené úvodzovky do textu celej Biblie a iné drobné úpravy a opravy)