Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Chronologický súhrn

Rok Autor Pôvodný text Vydavateľ Poznámka

18. storočie

Romuald Hadbavný, kamaldulský mních

Z latinskej Vulgáty

Rukopis

Prvý preklad Biblie do jazyka podobného bernolákovskej slovenčine, zachovaný rukopis je v archíve v Trnave.

1829 – 1832

Juraj Palkovič, ostrihomský kanonik

Z latinskej Vulgáty

Juraj Palkovič

Prvý slovenský preklad Biblie vydaný knižne, preklad z latinčiny do bernolákovskej slovenčiny.

1913 – 1926

tím autorov: A. Hlinka, J. Vojtaššák, J. Donoval, M. Kollár a i.

Z latinskej Vulgáty

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Preklady v spisovnej (štúrovskej) slovenčine vychádzali postupne ako podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha.

1930

J. Weiss

Z hebrejského textu

Jozef Weiss

Prvá Slovenská Biblia pre školské potreby, ktorú vypracoval rabín v Novom Meste nad Váhom. Obsahuje vybrané knihy zo Starej zmluvy. Text vydania je paralelne hebrejský a slovenský.

1936

J. Roháček

Stará zmluva z hebrejčiny a aramejčiny, Nová zmluva z gréčtiny

British and Foreign Bible Society

Preklad celej Biblie z pôvodných textov  vypracoval evanjelický kňaz, misionár a učiteľ. Vyšiel s podporou Britskej a zahraničnej biblickej spoločnosti.

1942

Tím autorov:

Š. Osuský, VI. Čobrda, J. Jamnický, J. Beblavý, O, Škrovina, J. Adamiš, F. Ruppeldt a Ľ. Šenšel

Z gréckeho textu

Tranoscius

Prvý autorizovaný  evanjelický preklad Novej zmluvy v spisovnej slovenčine vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Revidované vydania vyšli v rokoch 1952 a 1970.

1946 – 1953

Biblická komisia pri Spolku sv. Vojtecha:

Š. Zlatoš, A. Šurjanský, M. Stanislav, Š. Janega, J. Búda, J. Švec

Preklad Nového zákona vychádzal z gréckej pôvodiny, preklad Starého zákona z hebrejského textu.

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Spolok sv. Vojtecha vytlačil Nový zákon v štyroch vydaniach v rokoch 1946 – 1952. Preklad Starého zákona bol hotový v roku 1953, vyšiel v roku 1955.

1955

Biblická komisia pri Spolku sv. Vojtecha:

Š. Zlatoš, A. Šurjanský, M. Stanislav, Š. Janega, J. Búda, J. Švec

Preklad Nového zákona vychádzal z gréckej pôvodiny, preklad Starého zákona z hebrejského textu.

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Pri príležitosti storočnice Spolku sv. Vojtecha vyšlo v reedícii celé Sväté písmo – preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona z roku 1952.

1968

Štefan Porúbčan SJ

Z grécko-semitského textu

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Preklad Nového Zákona vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.

1978

Tím autorov: K. Gábriš, J. Janko, Š. Kátlovský, J. Petrík a i.

Z hebrejčiny a gréčtiny

Tranoscius

Prvý evanjelický preklad celej Biblie vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

1986

Redakčná rada Slovenskej liturgickej komisie

Z latinskej Neovulgáty

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Nový rímskokatolícky preklad Nového zákona vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave.

1995

Tím autorov, poznámky doplnil prof. J. Heriban

Starý zákon z latinskej Vulgáty (okrem kníh Tobiáš a Judita, ktoré  preložil prof. Heriban nanovo podľa Neovulgáty), Nový zákon z Neovulgáty.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Prvý rímskokatolícky jednozväzkový preklad celej Biblie vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

2007

Tím autorov: J. Bándy, K. Gábriš, J. Grešo a i.

 

Z hebrejčiny a gréčtiny

Slovenská biblická spoločnosť

Prvý slovenský ekumenický preklad vydala Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici. Texty pripomienkovali poverení zástupcovia 11 cirkví.

2009

A. Botek

Z hebrejčiny a gréčtiny s prihliadnutím na francúzsku Jeruzalemskú Bibliu

Vydavateľstvo Dobrá kniha

Najnovší rímskokatolícky slovenský preklad, ktorý obsahuje komentáre a poznámky Jeruzalemskej Biblie

2013

Tím autorov, pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

Z cirkevnoslovančiny a gréčtiny

Vedecká grantová agentúra Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Pravoslávny preklad evanjelií do modernej slovenčiny, ktoré sú súčasťou Evanjeliára – bohoslužobnej knihy. Publikácia bola vydaná pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.