Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

Chronologický súhrn

Rok Autor Pôvodný text Vydavateľ Poznámka

18. storočie

Romuald Hadbavný, kamaldulský mních

Z latinskej Vulgáty

Rukopis

Prvý preklad Biblie do jazyka podobného bernolákovskej slovenčine, zachovaný rukopis je v archíve v Trnave.

1829 – 1832

Juraj Palkovič, ostrihomský kanonik

Z latinskej Vulgáty

Juraj Palkovič

Prvý slovenský preklad Biblie vydaný knižne, preklad z latinčiny do bernolákovskej slovenčiny.

1913 – 1926

tím autorov: A. Hlinka, J. Vojtaššák, J. Donoval, M. Kollár a i.

Z latinskej Vulgáty

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Preklady v spisovnej (štúrovskej) slovenčine vychádzali postupne ako podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha.

1930

J. Weiss

Z hebrejského textu

Jozef Weiss

Prvá Slovenská Biblia pre školské potreby, ktorú vypracoval rabín v Novom Meste nad Váhom. Obsahuje vybrané knihy zo Starej zmluvy. Text vydania je paralelne hebrejský a slovenský.

1936

J. Roháček

Stará zmluva z hebrejčiny a aramejčiny, Nová zmluva z gréčtiny

British and Foreign Bible Society

Preklad celej Biblie z pôvodných textov  vypracoval evanjelický kňaz, misionár a učiteľ. Vyšiel s podporou Britskej a zahraničnej biblickej spoločnosti.

1942

Tím autorov:

Š. Osuský, VI. Čobrda, J. Jamnický, J. Beblavý, O, Škrovina, J. Adamiš, F. Ruppeldt a Ľ. Šenšel

Z gréckeho textu

Tranoscius

Prvý autorizovaný  evanjelický preklad Novej zmluvy v spisovnej slovenčine vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Revidované vydania vyšli v rokoch 1952 a 1970.

1946 – 1953

Biblická komisia pri Spolku sv. Vojtecha:

Š. Zlatoš, A. Šurjanský, M. Stanislav, Š. Janega, J. Búda, J. Švec

Preklad Nového zákona vychádzal z gréckej pôvodiny, preklad Starého zákona z hebrejského textu.

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Spolok sv. Vojtecha vytlačil Nový zákon v štyroch vydaniach v rokoch 1946 – 1952. Preklad Starého zákona bol hotový v roku 1953, vyšiel v roku 1955.

1955

Biblická komisia pri Spolku sv. Vojtecha:

Š. Zlatoš, A. Šurjanský, M. Stanislav, Š. Janega, J. Búda, J. Švec

Preklad Nového zákona vychádzal z gréckej pôvodiny, preklad Starého zákona z hebrejského textu.

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Pri príležitosti storočnice Spolku sv. Vojtecha vyšlo v reedícii celé Sväté písmo – preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona z roku 1952.

1968

Štefan Porúbčan SJ

Z grécko-semitského textu

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Preklad Nového Zákona vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.

1978

Tím autorov: K. Gábriš, J. Janko, Š. Kátlovský, J. Petrík a i.

Z hebrejčiny a gréčtiny

Tranoscius

Prvý evanjelický preklad celej Biblie vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

1986

Redakčná rada Slovenskej liturgickej komisie

Z latinskej Neovulgáty

Spolok sv. Vojtecha, Trnava

Nový rímskokatolícky preklad Nového zákona vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave.

1995

Tím autorov, poznámky doplnil prof. J. Heriban

Starý zákon z latinskej Vulgáty (okrem kníh Tobiáš a Judita, ktoré  preložil prof. Heriban nanovo podľa Neovulgáty), Nový zákon z Neovulgáty.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Prvý rímskokatolícky jednozväzkový preklad celej Biblie vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

2007

Tím autorov: J. Bándy, K. Gábriš, J. Grešo a i.

 

Z hebrejčiny a gréčtiny

Slovenská biblická spoločnosť

Prvý slovenský ekumenický preklad vydala Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici. Texty pripomienkovali poverení zástupcovia 11 cirkví.

2009

A. Botek

Z hebrejčiny a gréčtiny s prihliadnutím na francúzsku Jeruzalemskú Bibliu

Vydavateľstvo Dobrá kniha

Najnovší rímskokatolícky slovenský preklad, ktorý obsahuje komentáre a poznámky Jeruzalemskej Biblie

2013

Tím autorov, pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

Z cirkevnoslovančiny a gréčtiny

Vedecká grantová agentúra Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Pravoslávny preklad evanjelií do modernej slovenčiny, ktoré sú súčasťou Evanjeliára – bohoslužobnej knihy. Publikácia bola vydaná pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.