Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

51. kapitola

Hymnus vďaky

1 Ďakujem ti, Boh a Kráľ. Oslavujem ťa, môj Boh a Záchranca.
2 Lebo ty si mi bol ochrancom a pomocníkom, zachránil si ma pred smrťou z osídiel, nastrojených mi zlými jazykmi, perami, čo rozširujú lož. Keď ma útočníci napadli, prišiel si mi na pomoc. Svojou veľkou a slávnou dobrotou si ma vyslobodil 3 podľa hojnosti svojho milosrdenstva a slávy svojho mena pred škrípajúcimi zubami, čo sa chystali zožrať ma, z rúk tých, čo mi číhali na život, z mnohých súžení, ktoré som podstúpil, 4 z dusivého ohňa, ktorý zúril vôkol mňa, z plameňov, ktoré som ja nerozdúchal, 5 z hlbokých útrob ríše mŕtvych, z moci špinavého jazyka a jeho lživých slov, 6 z falošného obvinenia u kráľa. Moja duša bola celkom blízko smrti a ležal som už na pokraji hrobu. 7 Obkľučovali ma zovšadiaľ a pomocníka nebolo nikde. Obzeral som sa po ľudskej pomoci, ale nadarmo. 8 Vtedy som si spomenul na tvoje milosrdenstvo, Bože, i na tvoje skutky dávnych čias; ako chrániš tých, čo ťa trpezlivo čakajú, a oslobodzuješ ich z nepriateľských rúk. 9 Vtedy som vyslal svoju modlitbu zo samej zeme, od prahu smrti som kričal. 10 Zvolal som: "Jahve, ty si môj Otec, lebo si hrdina mojej spásy! Neopusti ma v časoch súženia, keď som bezmocný proti násilníkovi! Budem ťa neprestajne chváliť a spievať ti piesne vďaky." 11 A moja modlitba bola vyslyšaná. Zachránil si ma pred smrťou, vyslobodil si ma z môjho zúfalého položenia. 12 Preto ti ďakujem, chválim ťa a oslavujem, ó, Bože.

Pieseň o hľadaní múdrosti

13 Keď som bol mladý, pred svojimi cestami, prosil som o múdrosť otvorene v modlitbe.
14 Pred bránou svätyne som sa jej dožadoval a až do svojho posledného dňa budem ju hľadať. 15 Od prvého zakvitnutia, až kým dozrela sťa hrozno, bola potechou môjho srdca. Od mlada som kráčal rovno po jej stopách. 16 Ešte som ju iba začal počúvať, a už som bol odmenený, získal som si veľkú učenosť. 17 Urobil som veľký pokrok, preto všetka česť tomu, čo mi dal múdrosť! 18 Rozhodol som sa, že uvediem do života, čo som sa naučil, horlivo som hľadal dobro a nikdy to neoľutujem. 19 Usiloval som sa celou svojou silou o múdrosť a bol som úzkostlivo pozorný k zachovávaniu Zákona. K nebu som zdvihol svoje ruky žialiac nad svojou nevedomosťou. 20 Upriamil som si dušu na získanie múdrosti a našiel som ju, lebo som sa zachovával čistý. Od počiatku som srdcom pri nej, preto už nikdy nezostanem opustený. 21 Keďže som vášnivo túžil objaviť ju, získal som túto vznešenú cenu. 22 Za odmenu udelil mi Boh výrečný jazyk, ním ho budem oslavovať. 23 Poďte ku mne, vy, čo potrebujete poučenie, usaďte sa v dome, kde ja vyučujem! 24 Uznávate, že vám tieto veci chýbajú, a predsa nehasíte svoj veľký smäd! 25 Vyhlásil som vám na plné ústa: Kúpte si ju bez peňazí. 26 Vložte svoju šiju do jej jarma, ochotne prijmite jej disciplínu a netreba vám putovať ďaleko, aby ste ju našli. 27 Pozrite na vlastné oči, aké malé boli moje námahy v porovnaní s tým veľkým pokojom, ktorý som našiel. 28 Tvoj podiel na múdrosti môže ťa stáť veľkú cenu v striebre, ale vráti ti ešte väčšiu v zlate. 29 Kiež nájdete potešenie v Božom milosrdenstve, nikdy sa nehanbite Boha oslavovať! 30 Svoju prácu urobte v patričnom čase! Boh vám dá odplatu v čase zúčtovania. (Podpis:) Múdrosť Ježiša, Ben Siru.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk