0. kapitola

1 Keďže Zákon, Proroci 2 a iní spisovatelia, ktorí po nich nasledovali, zanechali nám veľké náuky, 3 pre ktoré nemožno dosť vychváliť Izrael za jeho vedu a múdrosť; 4 a okrem toho nie je iba povinnosťou získať vedu čítaním, 5 ale keď sa sami vzdelajú, dať sa do služby tých, čo stoja vonku, 6 svojimi slovami a svojimi spismi: 7 môj starý otec Ježiš sa vytrvalo venoval čítaniu 8 Zákona, 9 Prorokov 10 a iných kníh predkov 11 a dokonale ich ovládal, 12 aj on sa rozhodol, že napíše niečo o vyučovaní a o múdrosti, 13 aby ľudia túžiaci po vzdelaní, podriadiac sa jeho disciplíne, 14 tým lepšie sa naučili žiť podľa Zákona. 15 Vy ste teda pozvaní, 16 aby ste to čítali 17 s priaznivou pozornosťou 18 a aby ste sa ukázali zhovievaví 19 tam, kde napriek našej prekladateľskej snahe sa vám môže zdať, 20 že sa nám nepodarilo vystihnúť niektorý výraz, 21 to preto, že nie je úplne rovnaké, 22 keď sa veci pôvodne vyjadria v hebrejčine, a keď sa preložia do inej reči; 23 tým skôr, 24 ak berieme Zákon sám, Prorokov 25 a iné knihy, 26 ich preklad sa nemálo líši od toho, čo hovorí pôvodina. 27 Keď som v 38. roku zomrelého kráľa Euergeta 28 prišiel do Egypta a tam som býval, 29 objavil som, že spis má veľkú výchovnú cenu, 30 preto som považoval za naliehavú povinnosť venovať aj ja svoju horlivosť a svoju snahu a preložiť túto knihu; 31 zasvätil som tomu veľa bdenia a učenosti 32 po celý ten čas, 33 aby som dobre vykonal svoje podujatie a knihu zverejnil 34 aj pre tých, čo sa v cudzine túžia vzdelať, 35 zmeniť svoje mravy a žiť v súlade so Zákonom.