Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

0. kapitola

1 Keďže Zákon, Proroci 2 a iní spisovatelia, ktorí po nich nasledovali, zanechali nám veľké náuky, 3 pre ktoré nemožno dosť vychváliť Izrael za jeho vedu a múdrosť; 4 a okrem toho nie je iba povinnosťou získať vedu čítaním, 5 ale keď sa sami vzdelajú, dať sa do služby tých, čo stoja vonku, 6 svojimi slovami a svojimi spismi: 7 môj starý otec Ježiš sa vytrvalo venoval čítaniu 8 Zákona, 9 Prorokov 10 a iných kníh predkov 11 a dokonale ich ovládal, 12 aj on sa rozhodol, že napíše niečo o vyučovaní a o múdrosti, 13 aby ľudia túžiaci po vzdelaní, podriadiac sa jeho disciplíne, 14 tým lepšie sa naučili žiť podľa Zákona. 15 Vy ste teda pozvaní, 16 aby ste to čítali 17 s priaznivou pozornosťou 18 a aby ste sa ukázali zhovievaví 19 tam, kde napriek našej prekladateľskej snahe sa vám môže zdať, 20 že sa nám nepodarilo vystihnúť niektorý výraz, 21 to preto, že nie je úplne rovnaké, 22 keď sa veci pôvodne vyjadria v hebrejčine, a keď sa preložia do inej reči; 23 tým skôr, 24 ak berieme Zákon sám, Prorokov 25 a iné knihy, 26 ich preklad sa nemálo líši od toho, čo hovorí pôvodina. 27 Keď som v 38. roku zomrelého kráľa Euergeta 28 prišiel do Egypta a tam som býval, 29 objavil som, že spis má veľkú výchovnú cenu, 30 preto som považoval za naliehavú povinnosť venovať aj ja svoju horlivosť a svoju snahu a preložiť túto knihu; 31 zasvätil som tomu veľa bdenia a učenosti 32 po celý ten čas, 33 aby som dobre vykonal svoje podujatie a knihu zverejnil 34 aj pre tých, čo sa v cudzine túžia vzdelať, 35 zmeniť svoje mravy a žiť v súlade so Zákonom.