Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

47. kapitola

Natan

1 Po ňom povstal Natan, aby bol prorokom za Dávidových čias.

Dávid

2 Ako sa pri obetách vyberá tuk z obetného zvieraťa, tak bol Dávid vybraný zo všetkých izraelských synov.
3 S levmi sa zahrával ako s kozičkami, s medveďmi ako s baránkami. 4 Či za mlada nezabil obra a nezmyl hanu z národa, keď švihom ruky kameňom z praku povalil nadutého Goliáša? 5 Lebo vzýval najvyššieho Boha, ktorý dal jeho pravici silu, aby porazil mocného bojovníka a svojmu ľudu získal víťazstvo. 6 Preto ho oslavovali pre víťazstvo nad desaťtisícami, spievali oslavné piesne pre Bohom dané dobrodenia a ponúkli mu korunu slávy. 7 Lebo on si podmanil ich nepriateľov navôkol a rozdrvil odpor Filištíncov, ktorých moc zostala zlomená do dnešného dňa. 8 Vo všetkých svojich podujatiach vzdával Bohu vďaky, pripisujúc slávu Svätému Najvyššiemu v preslávnych žalmoch. Celým svojím srdcom ospevoval svojho Stvoriteľa a prejavoval mu lásku. 9 Pred oltár postavil hudobníkov, aby dodávali sladkú melódiu žalmom. 10 Tak pridal lesku slávnostiam a zaviedol dokonalý priebeh sviatkov, keď ľud oslavuje sväté meno Božie a celá svätyňa zvučí od rána do noci. 11 Boh mu za to odpustil hriechy a jeho moc upevnil navždy: zmluvou mu zabezpečil kráľovstvo a slávny trón nad vyvoleným národom.

Šalamún

12 Múdry syn nastúpil po ňom, ktorý vďaka nemu mohol pokojne žiť.
13 Šalamún panoval v mierových časoch, lebo Boh mu dal pokoj dookola, aby mohol vybudovať dom jeho menu a pripraviť večnú svätyňu. 14 Aký si bol múdry za mladých rokov, naplnený učenosťou ako rozvodnená rieka! 15 Tvoj duch sa rozšíril celým svetom, naplnil si ho svojimi prísloviami a hádankami. 16 Chýr o tebe zaletel za ďaleké ostrovy a získal si si lásku svojou pokojnou vládou. 17 Celý svet obdivoval tvoje spevy, príslovia, múdre výroky a rady. 18 V mene Pána Boha, ktorý je známy pod menom Boh Izraela, nakopil si si zlata ako železa, nahromadil striebra ako olova. 19 Potom si vydal svoje telo ženám a bol si otrokom svojich zmyslov. 20 Tým si uvalil škvrnu na svoju slávu, hanbu na svoju rodinu. Pritiahol si hnev na svoje deti, ktoré trpeli za tvoje bláznenie, 21 takže napokon zostali v jednom národe dve vlády a z Efraima vyšlo odbojné kráľovstvo. 22 Ale Boh sa nikdy nezrieka svojho milosrdenstva, nezničí žiadne zo svojich slov; nezbaví potomstva svojho vyvoleného, nezničí rod toho, ktorý ho miloval, preto doprial Jakubovi zvyšok a dal, aby jeden potomok Dávidov pohromy prežil.

Roboam

23 Šalamún zomrel ako jeho predkovia a zanechal po sebe jedného zo svojich synov, plného hlúposti, človeka bez rozumu, Roboama, ktorý svojou rečou dohnal národ do vzbury.

Jeroboam

24 Potom Jeroboam, syn Nebatov, naviedol Izraela na hriech a Efraima priviedol na hriešne cesty. Odvtedy sa ich hriechy natoľko rozmnožili, že ich vyhnali z vlastnej krajiny,
25 lebo oni vyskúšali všetky druhy zloby, dokiaľ ich nestihol zaslúžený trest.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk