Predchádzajúca kapitola

42. kapitola

1 Teraz ti poviem, za čo sa netreba hanbiť, inak by si zhrešil pre ľudské ohľady: 2 za Zákon Najvyššieho a za jeho Zmluvu, za súd oslobodzujúci cudzinca, 3 za vyúčtovanie s priateľmi a spolucestujúcimi, za čiastku z dedičstva priateľov, 4 za presnosť váh a závaží, za menší či väčší zárobok, 5 za zisk z kúpy a predaja, za prísnosť vo výchove detí, za to, že si do krvi zbil zlého otroka. 6 Ak je tvoja žena nespoľahlivá alebo kde veľa rúk pracuje, je dobré držať všetko pod kľúčom a pod zámkom. 7 Keď prinášaš vklad, postaraj sa, aby sa všetko odpočítalo a odvážilo, a keď vydávaš alebo prijímaš, maj všetko na písme! 8 Nehanbi sa pokarhať nerozvážneho a hlúpeho ani detinského starca, čo sa háda s mladými. Tak sa ukážeš naozaj dobre vychovaným a budeš uznávaný všetkými ľuďmi.

Otcovské starosti o dcéru

9 Dcéra je otcovi tajná starosť a myšlienka na ňu nedá mu spávať: ak je mladá, aby neodkvitla; ak je vydatá, aby muža neomrzela.
10 Ak je panna, aby sa nedala zviesť a v otcovskom dome sa nedostala do druhého stavu; ak má muža, aby sa nestala nevernou alebo nezostala neplodnou. 11 Pod prísnym dozorom drž vyzývavú dcéru, aby ťa nevystavila na výsmech tvojim nepriateľom, aby si nezostal terčom ľudí v celom meste a predmetom klebiet, aby ťa nezbavila cti v očiach všetkých.

Ženy

12 Nezadívaj sa na ničie krásky a medzi ženami nevysedávaj!
13 Lebo zo šiat vyliezajú mole a zo žien ženská zloba. 14 Lepšia je chlapská neprávosť ako ženská dobrota. Žena ti môže zapríčiniť hanbu a výčitky. 15 Teraz pospomínam Božie diela a vyrozprávam, čo som videl. Svojím slovom utvoril Boh svoje diela a jeho stvorenie poslúcha jeho vôľu. 16 Ako žiarivé slnko pozerá na všetko, tak Božia sláva napĺňa všetko stvorenie. 17 Ani svojim anjelom Boh nedal moc, aby vyrozprávali všetky jeho divy, ktoré vševládny Boh zariadil tak, že vesmír je pevne zakotvený v jeho sláve. 18 Skúma hĺbku priepasti i ľudské srdce a vidí jasne do ich zámerov, lebo Najvyšší má všetku vedu a pozoruje znaky všetkých čias. 19 Oznamuje minulosť i budúcnosť a odkrýva najväčšie tajnosti. 20 Ani jediná myšlienka mu neunikne, ani jediné slovo mu neostane skryté. 21 Podivuhodné diela svojej múdrosti usporiadal v nádherný celok, lebo on je pred vekmi a naveky. Nič mu nemožno pridať ani ubrať, nepotrebuje nijakých radcov. 22 Aké prevzácne sú všetky jeho diela, až po najmenšiu iskierku, ktorú možno vidieť! 23 Všetko to žije a trvá naveky a všetko zodpovedá rozličným účelom. 24 Všetky veci idú v pároch, jedna proti druhej, neurobil nič neúplné. 25 Jedna vec dodáva silu druhej, kto by sa mohol nasýtiť pohľadom na Božiu slávu!