Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

1 Teraz ti poviem, za čo sa netreba hanbiť, inak by si zhrešil pre ľudské ohľady: 2 za Zákon Najvyššieho a za jeho Zmluvu, za súd oslobodzujúci cudzinca, 3 za vyúčtovanie s priateľmi a spolucestujúcimi, za čiastku z dedičstva priateľov, 4 za presnosť váh a závaží, za menší či väčší zárobok, 5 za zisk z kúpy a predaja, za prísnosť vo výchove detí, za to, že si do krvi zbil zlého otroka. 6 Ak je tvoja žena nespoľahlivá alebo kde veľa rúk pracuje, je dobré držať všetko pod kľúčom a pod zámkom. 7 Keď prinášaš vklad, postaraj sa, aby sa všetko odpočítalo a odvážilo, a keď vydávaš alebo prijímaš, maj všetko na písme! 8 Nehanbi sa pokarhať nerozvážneho a hlúpeho ani detinského starca, čo sa háda s mladými. Tak sa ukážeš naozaj dobre vychovaným a budeš uznávaný všetkými ľuďmi.

Otcovské starosti o dcéru

9 Dcéra je otcovi tajná starosť a myšlienka na ňu nedá mu spávať: ak je mladá, aby neodkvitla; ak je vydatá, aby muža neomrzela.
10 Ak je panna, aby sa nedala zviesť a v otcovskom dome sa nedostala do druhého stavu; ak má muža, aby sa nestala nevernou alebo nezostala neplodnou. 11 Pod prísnym dozorom drž vyzývavú dcéru, aby ťa nevystavila na výsmech tvojim nepriateľom, aby si nezostal terčom ľudí v celom meste a predmetom klebiet, aby ťa nezbavila cti v očiach všetkých.

Ženy

12 Nezadívaj sa na ničie krásky a medzi ženami nevysedávaj!
13 Lebo zo šiat vyliezajú mole a zo žien ženská zloba. 14 Lepšia je chlapská neprávosť ako ženská dobrota. Žena ti môže zapríčiniť hanbu a výčitky. 15 Teraz pospomínam Božie diela a vyrozprávam, čo som videl. Svojím slovom utvoril Boh svoje diela a jeho stvorenie poslúcha jeho vôľu. 16 Ako žiarivé slnko pozerá na všetko, tak Božia sláva napĺňa všetko stvorenie. 17 Ani svojim anjelom Boh nedal moc, aby vyrozprávali všetky jeho divy, ktoré vševládny Boh zariadil tak, že vesmír je pevne zakotvený v jeho sláve. 18 Skúma hĺbku priepasti i ľudské srdce a vidí jasne do ich zámerov, lebo Najvyšší má všetku vedu a pozoruje znaky všetkých čias. 19 Oznamuje minulosť i budúcnosť a odkrýva najväčšie tajnosti. 20 Ani jediná myšlienka mu neunikne, ani jediné slovo mu neostane skryté. 21 Podivuhodné diela svojej múdrosti usporiadal v nádherný celok, lebo on je pred vekmi a naveky. Nič mu nemožno pridať ani ubrať, nepotrebuje nijakých radcov. 22 Aké prevzácne sú všetky jeho diela, až po najmenšiu iskierku, ktorú možno vidieť! 23 Všetko to žije a trvá naveky a všetko zodpovedá rozličným účelom. 24 Všetky veci idú v pároch, jedna proti druhej, neurobil nič neúplné. 25 Jedna vec dodáva silu druhej, kto by sa mohol nasýtiť pohľadom na Božiu slávu!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk