Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

Smrť

1 Ó, smrť, aká trpká je myšlienka na teba človeku, čo žije šťastne vo svojom bohatstve, človeku, čo žije spokojne, ktorému sa všetko darí a má ešte silu dopriať si dobré jedlo!
2 Ó, smrť, tvoj výrok je vítaný človeku úbohému a bez síl, starcovi zodratému vekom, zmorenému starosťami, sklamanému životom, ktorý už stratil všetku trpezlivosť! 3 Neboj sa, keď ťa smrť zavolá! Spomeň si na tých, čo odišli pred tebou, i na tých, čo po tebe pôjdu. 4 To je zákon, čo Boh dal pre všetkých ľudí, načo sa vzpierať vôli Najvyššieho? Či žiješ desať, sto, tisíc rokov, na druhom svete ti nebudú vyčítať dĺžku života.

Osud bezbožných

5 Aké odporné plemä sú deti hriešnikov, vychované v príbytkoch hriechu!
6 Ich dedičstvo vyjde navnivoč a na ich rode bude lipnúť ustavičná hanba. 7 Bezbožného otca urážajú vlastné deti, lebo pre neho trpia potupu. 8 Beda vám, bezbožníci, ktorí ste opustili zákon najvyššieho Boha! 9 Keď ste sa narodili, narodili ste sa na kliatbu a keď zomriete, kliatba vás neminie. 10 Všetko, čo je zo zeme, do zeme sa vracia, a tak aj bezbožní z kliatby do záhuby. 11 Ľudia žialia za telami svojich mŕtvych, ale po bezbožných nezostane ani dobré meno. 12 Staraj sa o svoje meno, lebo to ťa prežije dlhšie ako tisíc veľkých zlatých pokladov. 13 Šťastný život trvá určitý počet rokov, ale dobré meno zostane naveky.

Hanba

14 Deti, buďte verné svojej dobrej výchove a žite v pokoji! Skrytá múdrosť a neodkrytý poklad – aký je z nich úžitok?
15 Lepší je človek, čo tají svoju hlúposť, ako človek, čo tají svoju múdrosť. 16 Majte úctu k mojej náuke: nemožno vždy odporúčať hanblivosť alebo schvaľovať ju v každých okolnostiach. 17 Hanbite sa za nemravnosť pred otcom a matkou, za lož pred vodcom a mocným, 18 za zločin pred sudcom a zástupcom vlády, za prestupovanie zákona pred zhromaždením ľudu! 19 Hanbi sa za nečestnosť pred druhom a priateľom, za krádež na mieste, kde bývaš, 20 za porušenie prísahy a zmluvy, za opieranie lakťov pri stole. 21 Hanbi sa, že s pohŕdaním dávaš alebo prijímaš, že neodpovieš tým, čo ťa zdravia, 22 že navštevuješ prostitútku, že si odmietol krajana; 23 že si si prisvojil cudzí diel alebo dar, že si sa zaujímal o susedovu ženu. 24 Hanbi sa za dôvernosti s jeho slúžkou, nepribližuj sa k jej lôžku! 25 Hanbi sa za tupenie priateľov alebo že vyhadzuješ na oči, čo si im daroval; 26 hanbi sa za roznášanie klebiet, za prezradenie tajností! 27 Tak budeš mať pravú hanbu a budeš obľúbený u všetkých ľudí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk