Dve percentá (2 %)

40. kapitola

Ľudská bieda

1 Tvrdá práca je údelom každého človeka, ťažké jarmo ťaží Adamove deti odo dňa, keď vyjdú zo života matky, až do dňa ich návratu k matke nás všetkých.
2 Trápia ich rušivé myšlienky a obavy srdca a úzkostlivé očakávanie dňa smrti; 3 či už človek sedí v kráľovskej sláve na tróne, alebo sedí v prachu a popole, 4 či nosí purpur a korunu, alebo je oblečený v plátennej halene, jeho život je iba hnev a závisť, trápenie a nepokoj, strach pred smrťou, súperenie a hádky. 5 Aj keď si ľahne na posteľ, nočný spánok prináša jeho mysli tie isté veci v novej forme. 6 Slabý je jeho odpočinok alebo nijaký; aj v spánku zápasí tak ťažko ako cez deň. Trápia ho ťažké sny, zdá sa mu, že je zbeh, čo zutekal z krvavej bitky 7 a keď sa už dostáva do bezpečia, strhne sa zo spánku a čuduje sa, že jeho strachy boli zbytočné. 8 Pre každé stvorenie od človeka až po zver – ale sedemnásobne pre hriešnika – 9 smrť, krv, rozbroje a meč, nešťastia, hlad, trápenia a pohromy. 10 Toto všetko bolo stvorené pre hriešnikov, veď pre nich prišla aj potopa. 11 Všetko, čo je zo zeme, do zeme sa vracia a čo je z vody, vracia sa do mora.

Rôzne životné zásady

12 Úplatky a nespravodlivosti budú vykorenené, ale poctivosť pretrvá veky.
13 Nespravodlivé bohatstvá vyschnú ako potok, zaniknú ako veľký rachot hromu za búrky. 14 Štedrý človek bude mať príčinu radovať sa, ale hriešnici budú celkom zničení. 15 Potomstvo bezbožných sa nerozkonári, jeho nečisté korene sú zasadené na strmej skale. 16 Je ako tŕstie, čo rastie pri všetkých vodách a pri brehoch riek, ktoré sa vytrhá pred každou inou trávou, 17 ale láskavosť je ako rajská záhrada a dobročinnosť bude trvať večne. 18 Nezávislý a pracovitý človek majú sladký život, ale ešte lepšie pochodí ten, čo nájde poklad. 19 Deti a založenie nového mesta zachovajú človeku meno, ale ešte lepšie je mať dokonalú ženu. 20 Víno a umenie rozveseľujú srdce, ale ešte lepšia je láska k múdrosti. 21 Píšťala a harfa majú sladký zvuk, ale ešte krajší je čistý ľudský hlas. 22 Krása a pôvab lahodia oku, ale ešte viac zeleň polí. 23 Priateľ a spoločník sú vždy vítaní, ale ešte lepšie je byť si mužom a ženou. 24 Bratia a príbuzní sú osožní v nešťastí, ale ešte lepšie zachráni milosrdný dar. 25 Zlato a striebro dodávajú človeku istotu, ale ešte lepšia je dobrá rada. 26 Bohatstvo a moc dodávajú srdcu sebadôveru, ale ešte viac dôvera v Boha. Kto si Boha uctí, tomu nič nebude chýbať a nikdy nebude bez ochrany. 27 Nábožnosť je ako požehnaný raj, je lepším útulkom pre človeka než sláva.

Žobrota

28 Syn môj, neživ sa žobrotou! Radšej zomrieť, ako žobrať.
29 Ak človek túžobne pozerá na cudzí stôl, jeho život nemožno pomenovať životom. Žiť na cudzie trovy poškvrňuje a človek učený a dobre vychovaný sa toho stráni. 30 Keď človek stratil hanbu, rozpráva, akoby žobrota bola sladká, ale vo svojom vnútri to cíti ako žeravý oheň.