Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Ľudská bieda

1 Tvrdá práca je údelom každého človeka, ťažké jarmo ťaží Adamove deti odo dňa, keď vyjdú zo života matky, až do dňa ich návratu k matke nás všetkých.
2 Trápia ich rušivé myšlienky a obavy srdca a úzkostlivé očakávanie dňa smrti; 3 či už človek sedí v kráľovskej sláve na tróne, alebo sedí v prachu a popole, 4 či nosí purpur a korunu, alebo je oblečený v plátennej halene, jeho život je iba hnev a závisť, trápenie a nepokoj, strach pred smrťou, súperenie a hádky. 5 Aj keď si ľahne na posteľ, nočný spánok prináša jeho mysli tie isté veci v novej forme. 6 Slabý je jeho odpočinok alebo nijaký; aj v spánku zápasí tak ťažko ako cez deň. Trápia ho ťažké sny, zdá sa mu, že je zbeh, čo zutekal z krvavej bitky 7 a keď sa už dostáva do bezpečia, strhne sa zo spánku a čuduje sa, že jeho strachy boli zbytočné. 8 Pre každé stvorenie od človeka až po zver – ale sedemnásobne pre hriešnika – 9 smrť, krv, rozbroje a meč, nešťastia, hlad, trápenia a pohromy. 10 Toto všetko bolo stvorené pre hriešnikov, veď pre nich prišla aj potopa. 11 Všetko, čo je zo zeme, do zeme sa vracia a čo je z vody, vracia sa do mora.

Rôzne životné zásady

12 Úplatky a nespravodlivosti budú vykorenené, ale poctivosť pretrvá veky.
13 Nespravodlivé bohatstvá vyschnú ako potok, zaniknú ako veľký rachot hromu za búrky. 14 Štedrý človek bude mať príčinu radovať sa, ale hriešnici budú celkom zničení. 15 Potomstvo bezbožných sa nerozkonári, jeho nečisté korene sú zasadené na strmej skale. 16 Je ako tŕstie, čo rastie pri všetkých vodách a pri brehoch riek, ktoré sa vytrhá pred každou inou trávou, 17 ale láskavosť je ako rajská záhrada a dobročinnosť bude trvať večne. 18 Nezávislý a pracovitý človek majú sladký život, ale ešte lepšie pochodí ten, čo nájde poklad. 19 Deti a založenie nového mesta zachovajú človeku meno, ale ešte lepšie je mať dokonalú ženu. 20 Víno a umenie rozveseľujú srdce, ale ešte lepšia je láska k múdrosti. 21 Píšťala a harfa majú sladký zvuk, ale ešte krajší je čistý ľudský hlas. 22 Krása a pôvab lahodia oku, ale ešte viac zeleň polí. 23 Priateľ a spoločník sú vždy vítaní, ale ešte lepšie je byť si mužom a ženou. 24 Bratia a príbuzní sú osožní v nešťastí, ale ešte lepšie zachráni milosrdný dar. 25 Zlato a striebro dodávajú človeku istotu, ale ešte lepšia je dobrá rada. 26 Bohatstvo a moc dodávajú srdcu sebadôveru, ale ešte viac dôvera v Boha. Kto si Boha uctí, tomu nič nebude chýbať a nikdy nebude bez ochrany. 27 Nábožnosť je ako požehnaný raj, je lepším útulkom pre človeka než sláva.

Žobrota

28 Syn môj, neživ sa žobrotou! Radšej zomrieť, ako žobrať.
29 Ak človek túžobne pozerá na cudzí stôl, jeho život nemožno pomenovať životom. Žiť na cudzie trovy poškvrňuje a človek učený a dobre vychovaný sa toho stráni. 30 Keď človek stratil hanbu, rozpráva, akoby žobrota bola sladká, ale vo svojom vnútri to cíti ako žeravý oheň.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk