Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Zákonník

1 Inak je to s tým, čo sa zasvätil Zákonu Najvyššieho, skúma múdrosť starodávnu a zapodieva sa náukou prorokov.
2 Zachováva rozpravy slávnych ľudí a vniká do tajností podobenstiev. 3 Hľadá skrytý zmysel prísloví a zaujíma sa o záhady podobenstiev. 4 Vstupuje do služby veľkých, vídať ho v prítomnosti vodcov. Cestuje po cudzích krajinách a skusuje dobré i zlé medzi ľuďmi. 5 Vstáva veľmi zavčasu pomodliť sa k Bohu, svojmu Stvoriteľovi, hlasno sa modlí k Najvyššiemu odprosujúc ho za vlastné hriechy. 6 Ak sa to zapáči veľkému Bohu, naplní ho duchom rozumu. Potom bude aj on rozdávať slová múdrosti a v modlitbe ďakovať Bohu. 7 Bude podávať zdravé rady a vedomosti s mysľou zahĺbenou do tajomstiev, ktoré preskúmal. 8 Bude prednášať svoje výchovné učenie a bude hrdý na Boží Zákon. 9 Mnohí budú chváliť jeho múdrosť, na ktorú sa nikdy nezabudne. Spomienka na neho nebude nikdy zotretá a jeho meno bude žiť z pokolenia na pokolenie. 10 Národy budú uznávať jeho múdrosť a v zhromaždení budú ho oslavovať. 11 Ak bude dlho žiť, jeho meno bude slávnejšie nad tisíce iných. Ak zomrie, stačí, čo spravil.

Výzva oslavovať Boha

12 Ešte chcem pokračovať vo svojich úvahách, lebo som plný ako mesiac vo svojom splne.
13 Čujte ma, nábožné deti! Rozvite sa ako ružový ker zasadený na brehu potoka! 14 Šírte okolo seba ľúbeznú vôňu ako tymián, kvitnite ako vonné ľalie, zaspievajte oslavnú pieseň, dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela! 15 Zvelebujte jeho meno, ďakujte mu a chváľte ho s piesňami na perách, za zvukov citary! Oslavujte ho týmito slovami: 16 Aké nádherné sú všetky Božie diela! Všetky jeho rozkazy sa uskutočňujú v pravý čas. Netreba sa pýtať: "Čo je toto? Načo tamto?" V príhodnom čase budú zodpovedané všetky takéto otázky. 17 Na jeho slovo voda zastala ako hromada a jeho slovo stvorilo pre ňu nádrže. 18 Keď on rozkáže, jeho úmysly sa uskutočnia a nikto nemôže zmariť jeho záchrannú moc. 19 Vidí všetky skutky celého ľudstva, nič nemožno skryť pred jeho zrakom. 20 Jeho pohľad siaha od večnosti do večnosti, a pre neho nič nie je príliš podivné. 21 Netreba sa pýtať: "Čo je toto? Načo tamto?" Všetko bolo stvorené pre svoj vlastný cieľ. 22 Jeho požehnanie je ako rozvodnená rieka, ktorá napája vyprahnutú zem. 23 Ale na bezbožné národy privádza záhubu vo svojom hneve, tak ako zmenil zavlažené lúky na soľnú púšť. 24 Pre nábožných ľudí jeho cesty sú schodné, ale pre zlých plné zhubných jám. 25 Od počiatku boli stvorené dobré veci pre dobrých a zlé pre hriešnikov. 26 Najpotrebnejšie pre ľudský život sú voda, oheň, železo a soľ, múka, mlieko a med, hroznový mok, olej a odev. 27 To všetko je dobré pre dobrých, ale pre hriešnikov sa stáva zlým. 28 Sú vetry stvorené ako nástroje trestu, aby veľkými bičmi rozpútali svoju zúrivosť. V čase účtovania rozpútajú svoje sily a utíšia hnev svojho Tvorcu. 29 Oheň, ľadovec, hlad a smrteľné choroby, všetko toto bolo stvorené ako tresty; 30 zuby dravcov, škorpióny a zmije, meč pomsty – ktorý ničí bezbožných. 31 S radosťou vypĺňajú jeho rozkazy, vždy pripravené v jeho službe na zemi, a keď príde ich čas, nikdy sa nevzoprú jeho slovu. 32 O tom všetkom som bol presvedčený od počiatku, rozmýšľal som o tom a zanechal to na písme: 33 všetky Božie diela sú dobré. Boh dáva hojne všetko potrebné v pravý čas. 34 Neslobodno hovoriť: "Toto je horšie ako tamto," lebo všetko sa osvedčí v pravý čas. 35 A teraz z celého srdca, na plné ústa spievajte a chváľte Božie meno!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk