Dve percentá (2 %)

39. kapitola

Zákonník

1 Inak je to s tým, čo sa zasvätil Zákonu Najvyššieho, skúma múdrosť starodávnu a zapodieva sa náukou prorokov.
2 Zachováva rozpravy slávnych ľudí a vniká do tajností podobenstiev. 3 Hľadá skrytý zmysel prísloví a zaujíma sa o záhady podobenstiev. 4 Vstupuje do služby veľkých, vídať ho v prítomnosti vodcov. Cestuje po cudzích krajinách a skusuje dobré i zlé medzi ľuďmi. 5 Vstáva veľmi zavčasu pomodliť sa k Bohu, svojmu Stvoriteľovi, hlasno sa modlí k Najvyššiemu odprosujúc ho za vlastné hriechy. 6 Ak sa to zapáči veľkému Bohu, naplní ho duchom rozumu. Potom bude aj on rozdávať slová múdrosti a v modlitbe ďakovať Bohu. 7 Bude podávať zdravé rady a vedomosti s mysľou zahĺbenou do tajomstiev, ktoré preskúmal. 8 Bude prednášať svoje výchovné učenie a bude hrdý na Boží Zákon. 9 Mnohí budú chváliť jeho múdrosť, na ktorú sa nikdy nezabudne. Spomienka na neho nebude nikdy zotretá a jeho meno bude žiť z pokolenia na pokolenie. 10 Národy budú uznávať jeho múdrosť a v zhromaždení budú ho oslavovať. 11 Ak bude dlho žiť, jeho meno bude slávnejšie nad tisíce iných. Ak zomrie, stačí, čo spravil.

Výzva oslavovať Boha

12 Ešte chcem pokračovať vo svojich úvahách, lebo som plný ako mesiac vo svojom splne.
13 Čujte ma, nábožné deti! Rozvite sa ako ružový ker zasadený na brehu potoka! 14 Šírte okolo seba ľúbeznú vôňu ako tymián, kvitnite ako vonné ľalie, zaspievajte oslavnú pieseň, dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela! 15 Zvelebujte jeho meno, ďakujte mu a chváľte ho s piesňami na perách, za zvukov citary! Oslavujte ho týmito slovami: 16 Aké nádherné sú všetky Božie diela! Všetky jeho rozkazy sa uskutočňujú v pravý čas. Netreba sa pýtať: "Čo je toto? Načo tamto?" V príhodnom čase budú zodpovedané všetky takéto otázky. 17 Na jeho slovo voda zastala ako hromada a jeho slovo stvorilo pre ňu nádrže. 18 Keď on rozkáže, jeho úmysly sa uskutočnia a nikto nemôže zmariť jeho záchrannú moc. 19 Vidí všetky skutky celého ľudstva, nič nemožno skryť pred jeho zrakom. 20 Jeho pohľad siaha od večnosti do večnosti, a pre neho nič nie je príliš podivné. 21 Netreba sa pýtať: "Čo je toto? Načo tamto?" Všetko bolo stvorené pre svoj vlastný cieľ. 22 Jeho požehnanie je ako rozvodnená rieka, ktorá napája vyprahnutú zem. 23 Ale na bezbožné národy privádza záhubu vo svojom hneve, tak ako zmenil zavlažené lúky na soľnú púšť. 24 Pre nábožných ľudí jeho cesty sú schodné, ale pre zlých plné zhubných jám. 25 Od počiatku boli stvorené dobré veci pre dobrých a zlé pre hriešnikov. 26 Najpotrebnejšie pre ľudský život sú voda, oheň, železo a soľ, múka, mlieko a med, hroznový mok, olej a odev. 27 To všetko je dobré pre dobrých, ale pre hriešnikov sa stáva zlým. 28 Sú vetry stvorené ako nástroje trestu, aby veľkými bičmi rozpútali svoju zúrivosť. V čase účtovania rozpútajú svoje sily a utíšia hnev svojho Tvorcu. 29 Oheň, ľadovec, hlad a smrteľné choroby, všetko toto bolo stvorené ako tresty; 30 zuby dravcov, škorpióny a zmije, meč pomsty – ktorý ničí bezbožných. 31 S radosťou vypĺňajú jeho rozkazy, vždy pripravené v jeho službe na zemi, a keď príde ich čas, nikdy sa nevzoprú jeho slovu. 32 O tom všetkom som bol presvedčený od počiatku, rozmýšľal som o tom a zanechal to na písme: 33 všetky Božie diela sú dobré. Boh dáva hojne všetko potrebné v pravý čas. 34 Neslobodno hovoriť: "Toto je horšie ako tamto," lebo všetko sa osvedčí v pravý čas. 35 A teraz z celého srdca, na plné ústa spievajte a chváľte Božie meno!