Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Falošní priatelia

1 Každý priateľ vraví: "Aj ja som tvoj priateľ," ale mnohý je priateľom len podľa mena.
2 Či to nie je smrteľná žalosť, keď sa ti milý priateľ zmení v nepriateľa? 3 Ó, zlá náklonnosť, kde si sa len vzala, aby si pokryla zem zradou? 4 Keď si šťastný, falošný druh sa zabáva s tebou, ale vo chvíli nešťastia sa obráti proti tebe. 5 Pravý priateľ si podelí s tebou aj nešťastie a ochráni ťa pred nepriateľom. 6 Nikdy nezabudni vo svojom srdci na svojho priateľa a spomeň si naň, najmä keď sa budeš mať dobre!

Radcovia

7 Každý radca vraví, že jeho rada je najlepšia, ale mnohí hľadajú svoj prospech.
8 Nedôveruj každému, kto ti dáva radu! Najprv zisti, aký má záujem, lebo môže dávať radu vo vlastný prospech a prevážiť vážky proti tebe. 9 Môže ti povedať: "Si na dobrej ceste" a potom sa pozerať zobďaleč, čo bude s tebou. 10 Neraď sa s tým, čo na teba krivo hľadí, a pred závistlivým skry svoje plány. 11 Neraď sa so ženou o jej sokyni a so zbabelým o vojne ani s obchodníkom o obchode, ani s kupcom o predaji, ani s nevďačníkom o vďačnosti, ani s nemilosrdným o dobrých skutkoch, ani s lenivým o práci, ani s prechodným robotníkom o dokončení prác, ani s nedbanlivým sluhom o veľkých prácach. Na radu takýchto ľudí sa nikdy nespoliehaj! 12 Ale vždy sa obráť na nábožného človeka, o ktorom vieš, že zachováva Božie príkazy, ktorý zmýšľa tak, ako zmýšľaš ty, on bude mať s tebou súcit, ak padneš do nešťastia. 13 Ale predovšetkým drž sa rady svojho vlastného srdca, lebo nemáš vernejšieho radcu nadeň. 14 Lebo vlastné srdce často oznámi človeku viac ako sedem strážcov, postavených na vysokej veži. 15 Ale nadovšetko o toto pros Najvyššieho, aby viedol tvoje kroky po ceste pravdy.

Pravá a nepravá múdrosť

16 Každé podujatie začína sa úvahou a pred každým dielom treba sa poradiť.
17 Tu sa prejavuje rozličnosť ľudského ducha. Štyri druhy osudu sa ľuďom núkajú: 18 dobro a zlo, život a smrť a o tom, čo má nastať, vždy rozhoduje jazyk. 19 Niektorý človek je schopný vyučovať iných a sebe samému nevie pomôcť. 20 Skvelý rečník môže si narobiť nepriateľov a nakoniec hladom zomrieť, 21 ak mu Boh odobral dar zapáčiť sa, lebo si nemúdro počínal. 22 Niekto je múdry vo svojich vlastných očiach a plody jeho rozumu sú podľa jeho rečí zaručené. 23 Ak je človek múdry a učí svoj ľud, vtedy možno dôverovať jeho múdrosti. 24 Múdry človek je zahrnutý požehnaním, kto ho len vidí, vyhlasuje ho za šťastného. 25 Dni ľudského života možno spočítať, no dni vyvoleného národa sú nespočítateľné. 26 Múdry človek bude mať dôveru svojho národa a jeho meno bude žiť večne.

Miernosť

27 Syn môj, po celý život skúšaj seba samého, hľaď, čo ti škodí, a chráň sa toho!
28 Lebo všetko neosoží všetkým a nie je každému všetko po chuti. 29 Nebuď nenásytný pri každej lahôdke! Nebuď pažravý v jedle! 30 Lebo choroby sú istý výsledok nemierneho jedenia a pažravosť vyvoláva koliky. 31 Pre nemiernosť pomreli mnohí, preto si dávaj pozor na seba a predĺž si život!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk