Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

1 Zlo nepostihne toho, kto si ctí Boha, aj skúške podrobený bude znova oslobodený. 2 Múdry človek nemá v nenávisti Boží zákon, ale kto ho zachováva len naoko, je ako loď za búrky. 3 Múdry človek verí v Božie slovo, Sväté písmo je preň vieryhodné ako proroctvo. 4 Priprav si, čo máš povedať, ak chceš, aby ťa počúvali; usporiadaj svoje vedomosti, potom odpovedz. 5 Presvedčenie hlúpeho sa obracia ako koleso na voze a jeho myšlienky sa krútia ako os v kole. 6 Posmievačný priateľ je ako rujný žrebec, ktorý erdží pod hocikým, kto na ňom sedí.

Nerovnosť stavu

7 Prečo je jeden deň dôležitejší ako druhý, keď každý deň roka dostáva svetlo zo slnka?
8 Lebo Božia múdrosť ich rozlíšila. Boh určil rozdielne obdobia a sviatky. 9 Niektoré dni povýšil a posvätil a iné urobil všednými dňami. 10 Všetci ľudia rovnako pochádzajú z hliny; zo zeme bol utvorený Adam. 11 Predsa svojou veľkou múdrosťou ich rozlíšil Boh a určil im rozmanité cesty: 12 niektorých požehnal a povýšil, z tých niektorých posvätil a postavil k sebe, iných preklial a ponížil a pozhadzoval z vysokých miest. 13 Ako hlina v rukách hrnčiara, ktorý ju formuje po svojej vôli, taký je človek v rukách svojho Tvorcu, ktorý s ním zaobchádza podľa svojho úsudku. 14 Oproti zlu stojí dobro, oproti smrti život; tak oproti nábožnému človeku hriešnik. 15 Pozri na všetky diela Najvyššieho: idú vo dvojiciach, jedno proti druhému. 16 Ja som sa prebudil posledný zo všetkých, bol som ako ten, čo paberkuje po oberačoch hrozna. 17 Ale s Božou pomocou som prišiel načas a naplnil som preš ako hociktorý z nich. 18 Všimnite si, že som nepracoval iba pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú poučenie. 19 Počúvajte ma teda, veľmoži ľudu! Čujte, predsedovia zhromaždenia!

Nezávislosť

20 Ani synovi, ani žene, ani bratovi, ani priateľovi nedávaj moc nad sebou, dokiaľ žiješ. Nedávaj svoj majetok druhému, aby si neoľutoval a nežiadal ho späť!
21 Dokiaľ žiješ a dokiaľ máš dych v sebe, nikomu neprepusť svoje miesto. 22 Lebo je lepšie, ak tvoje deti prosia teba, ako by si ty mal prosiť svojich synov. 23 Vo všetkom podnikaní podrž si vedenie a neuvaľ škvrnu na svoju česť. 24 Nechaj, nech sa naplnia roky tvojho života, a potom v hodine smrti rozdeľ svoj majetok.

Otroci

25 Oslovi patrí krm, prút a náklad, sluhovi chlieb, prísnosť a robota.
26 Daj otrokovi prácu, ak chceš mať pokoj! Nechaj ho leňošiť, bude túžiť po slobode. 27 Jarmo a postroj skrotia neposlušného vola, zlého sluhu klada a mučidlá. 28 Daj mu robotu, aby nezaháľal, lebo lenivosť učí všetkému zlému. 29 Daj mu robotu, ako treba, a ak neposlúchne, hoď ho do okov. 30 Nebuď príliš požadovačný voči nikomu a nerob nič, čo sa protiví spravodlivosti! 31 Ak máš sluhu, zaobchádzaj s ním ako so seberovným, lebo si ho vykúpil vlastnou krvou. 32 Ak máš sluhu, zaobchádzaj s ním ako s bratom, lebo ti je potrebný ako ty sám sebe. 33 Ak mu nespravodlivo ublížiš a vzchopí sa a utečie, po ktorej ceste ho pôjdeš hľadať?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk