Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

1 Zlo nepostihne toho, kto si ctí Boha, aj skúške podrobený bude znova oslobodený. 2 Múdry človek nemá v nenávisti Boží zákon, ale kto ho zachováva len naoko, je ako loď za búrky. 3 Múdry človek verí v Božie slovo, Sväté písmo je preň vieryhodné ako proroctvo. 4 Priprav si, čo máš povedať, ak chceš, aby ťa počúvali; usporiadaj svoje vedomosti, potom odpovedz. 5 Presvedčenie hlúpeho sa obracia ako koleso na voze a jeho myšlienky sa krútia ako os v kole. 6 Posmievačný priateľ je ako rujný žrebec, ktorý erdží pod hocikým, kto na ňom sedí.

Nerovnosť stavu

7 Prečo je jeden deň dôležitejší ako druhý, keď každý deň roka dostáva svetlo zo slnka?
8 Lebo Božia múdrosť ich rozlíšila. Boh určil rozdielne obdobia a sviatky. 9 Niektoré dni povýšil a posvätil a iné urobil všednými dňami. 10 Všetci ľudia rovnako pochádzajú z hliny; zo zeme bol utvorený Adam. 11 Predsa svojou veľkou múdrosťou ich rozlíšil Boh a určil im rozmanité cesty: 12 niektorých požehnal a povýšil, z tých niektorých posvätil a postavil k sebe, iných preklial a ponížil a pozhadzoval z vysokých miest. 13 Ako hlina v rukách hrnčiara, ktorý ju formuje po svojej vôli, taký je človek v rukách svojho Tvorcu, ktorý s ním zaobchádza podľa svojho úsudku. 14 Oproti zlu stojí dobro, oproti smrti život; tak oproti nábožnému človeku hriešnik. 15 Pozri na všetky diela Najvyššieho: idú vo dvojiciach, jedno proti druhému. 16 Ja som sa prebudil posledný zo všetkých, bol som ako ten, čo paberkuje po oberačoch hrozna. 17 Ale s Božou pomocou som prišiel načas a naplnil som preš ako hociktorý z nich. 18 Všimnite si, že som nepracoval iba pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú poučenie. 19 Počúvajte ma teda, veľmoži ľudu! Čujte, predsedovia zhromaždenia!

Nezávislosť

20 Ani synovi, ani žene, ani bratovi, ani priateľovi nedávaj moc nad sebou, dokiaľ žiješ. Nedávaj svoj majetok druhému, aby si neoľutoval a nežiadal ho späť!
21 Dokiaľ žiješ a dokiaľ máš dych v sebe, nikomu neprepusť svoje miesto. 22 Lebo je lepšie, ak tvoje deti prosia teba, ako by si ty mal prosiť svojich synov. 23 Vo všetkom podnikaní podrž si vedenie a neuvaľ škvrnu na svoju česť. 24 Nechaj, nech sa naplnia roky tvojho života, a potom v hodine smrti rozdeľ svoj majetok.

Otroci

25 Oslovi patrí krm, prút a náklad, sluhovi chlieb, prísnosť a robota.
26 Daj otrokovi prácu, ak chceš mať pokoj! Nechaj ho leňošiť, bude túžiť po slobode. 27 Jarmo a postroj skrotia neposlušného vola, zlého sluhu klada a mučidlá. 28 Daj mu robotu, aby nezaháľal, lebo lenivosť učí všetkému zlému. 29 Daj mu robotu, ako treba, a ak neposlúchne, hoď ho do okov. 30 Nebuď príliš požadovačný voči nikomu a nerob nič, čo sa protiví spravodlivosti! 31 Ak máš sluhu, zaobchádzaj s ním ako so seberovným, lebo si ho vykúpil vlastnou krvou. 32 Ak máš sluhu, zaobchádzaj s ním ako s bratom, lebo ti je potrebný ako ty sám sebe. 33 Ak mu nespravodlivo ublížiš a vzchopí sa a utečie, po ktorej ceste ho pôjdeš hľadať?