Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Výchova

1 Kto miluje svojho syna, nešetrí prút a syn mu bude neskôr potechou.
2 Kto si dobre syna vychováva, bude mať z neho radosť a bude sa ním pýšiť medzi známymi. 3 Kto si syna vyučí, vzbudzuje žiarlivosť u svojho nepriateľa a pred priateľmi bude sa veseliť. 4 Hoci otec zomrie, akoby nebol mŕtvy, lebo necháva po sebe syna, čo sa mu podobá. 5 Za živa sa tešil pri pohľade naň, pred smrťou nežialil. 6 Proti nepriateľom necháva pomstiteľa, priateľom syna, čo im odplatí dobrotu. 7 Kto sa so synom mazná, bude musieť rany obväzovať a pri každom jeho výkriku v duši sa chvieť. 8 Nekrotený kôň zostane nepoddajným, samopašný syn zostane tvrdohlavým. 9 Maznaj sa s dieťaťom, bude ťa týrať, pohrávaj sa s ním, zapríčiní ti plač. 10 Nesmej sa s ním, ak nechceš s ním plakať a nakoniec zubami škrípať! 11 Nepovoľuj mu mnoho za mlada, nezatváraj oči pred jeho výčinmi. 12 Ohýbaj ho za mlada. Šibaj ho prútom, dokiaľ je malý, aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti a nebol ti na žalosť duše. 13 Vyučuj si syna a dobre ho vychovávaj, aby si nezakúsil jeho bezočivosť.

Zdravie

14 Lepší je chudobný človek, ale zdravý a silný, ako boháč chorý na tele.
15 Viac je hodné zdravie a čulosť mysle ako všetko zlato sveta, viac silné telo ako veľký majetok. 16 Niet bohatstva nad telesné zdravie, niet šťastia nad šťastné srdce. 17 Lepšia smrť ako zatrpknutý život, večný odpočinok ako stála choroba. 18 Vyberané jedlá, rozložené pred zatvorené ústa, sú ako obetné jedlá, položené na hrob. 19 Načo sú obety modlám, keď nemôžu ani jesť, ani len ovoňať! Taký je ten, koho Boh prenasleduje chorobou: 20 len hľadí na jedlo a vzdychá ako chlap zbavený mužstva, čo vzdychá, keď objíma pannu.

Radosť

21 Neoddávaj sa smútku! Nemor sa čiernymi myšlienkami!
22 Veselé srdce udržuje človeka pri živote a radosť mu predlžuje roky života. 23 Zabudni na svoje starosti! Poteš si srdce! Odožeň smútok! Lebo smútok už mnohých zabil, nikomu nejde na úžitok. 24 Vášeň a hnev skracujú dni života a starosti privádzajú predčasnú starobu. 25 Pokojná myseľ – dobrá chuť: čo zje, ide mu na úžitok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk