Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Výchova

1 Kto miluje svojho syna, nešetrí prút a syn mu bude neskôr potechou.
2 Kto si dobre syna vychováva, bude mať z neho radosť a bude sa ním pýšiť medzi známymi. 3 Kto si syna vyučí, vzbudzuje žiarlivosť u svojho nepriateľa a pred priateľmi bude sa veseliť. 4 Hoci otec zomrie, akoby nebol mŕtvy, lebo necháva po sebe syna, čo sa mu podobá. 5 Za živa sa tešil pri pohľade naň, pred smrťou nežialil. 6 Proti nepriateľom necháva pomstiteľa, priateľom syna, čo im odplatí dobrotu. 7 Kto sa so synom mazná, bude musieť rany obväzovať a pri každom jeho výkriku v duši sa chvieť. 8 Nekrotený kôň zostane nepoddajným, samopašný syn zostane tvrdohlavým. 9 Maznaj sa s dieťaťom, bude ťa týrať, pohrávaj sa s ním, zapríčiní ti plač. 10 Nesmej sa s ním, ak nechceš s ním plakať a nakoniec zubami škrípať! 11 Nepovoľuj mu mnoho za mlada, nezatváraj oči pred jeho výčinmi. 12 Ohýbaj ho za mlada. Šibaj ho prútom, dokiaľ je malý, aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti a nebol ti na žalosť duše. 13 Vyučuj si syna a dobre ho vychovávaj, aby si nezakúsil jeho bezočivosť.

Zdravie

14 Lepší je chudobný človek, ale zdravý a silný, ako boháč chorý na tele.
15 Viac je hodné zdravie a čulosť mysle ako všetko zlato sveta, viac silné telo ako veľký majetok. 16 Niet bohatstva nad telesné zdravie, niet šťastia nad šťastné srdce. 17 Lepšia smrť ako zatrpknutý život, večný odpočinok ako stála choroba. 18 Vyberané jedlá, rozložené pred zatvorené ústa, sú ako obetné jedlá, položené na hrob. 19 Načo sú obety modlám, keď nemôžu ani jesť, ani len ovoňať! Taký je ten, koho Boh prenasleduje chorobou: 20 len hľadí na jedlo a vzdychá ako chlap zbavený mužstva, čo vzdychá, keď objíma pannu.

Radosť

21 Neoddávaj sa smútku! Nemor sa čiernymi myšlienkami!
22 Veselé srdce udržuje človeka pri živote a radosť mu predlžuje roky života. 23 Zabudni na svoje starosti! Poteš si srdce! Odožeň smútok! Lebo smútok už mnohých zabil, nikomu nejde na úžitok. 24 Vášeň a hnev skracujú dni života a starosti privádzajú predčasnú starobu. 25 Pokojná myseľ – dobrá chuť: čo zje, ide mu na úžitok.