Dve percentá (2 %)

24. kapitola

Chvála Múdrosti

1 Čujte chválu Múdrosti z jej vlastných úst, keď hrdo rozpráva uprostred svojho ľudu,
2 v zhromaždení Najvyššieho otvára ústa, pred jeho zástupmi ukazuje svoju chválu: 3 Ja som vyšla z úst Najvyššieho, ja som pokryla zem ako hmla. 4 Môj príbytok bol na vysokom nebi a môj trón bol v oblačnom stĺpe. 5 Sama som prešla cez celú klenbu oblohy a prenikla som hlbinami priepastí. 6 Vo svojej moci som mala morské vlny a celú zem, všetky národy a štáty. 7 Medzi nimi všetkými som si hľadala odpočinok, kde by som sa dedične usadila. 8 Vtedy Stvoriteľ vesmíru dal mi rozkaz, ten, ktorý ma stvoril, určil miesto pre môj stan. Povedal mi: "Usaď sa u Božieho ľudu, vezmi si dedičstvo vo vyvolenom národe!" 9 On ma stvoril prv, než začal čas a na večné veky budem trvať. 10 Vo svätom Stane v jeho prítomnosti som riadila bohoslužby, tak som sa usadila na Sione. 11 Vo svojom milovanom meste mi určil bydlisko, nad Jeruzalemom dal mi právomoc. 12 Zapustila som korene v národe, ktorý Boh poctil tým, že si ho vyvolil za svoj zvláštny majetok. 13 Vyrástla som tam ako libanonský céder, ako cyprus na chermonských úbočiach, 14 ako datľová palma v Engadi, ako ružové kry v Jerichu, ako nádherný olivovník na doline, ako platan, zasadený pri vodách. 15 Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam. Voniam ako vyberaná myrha, ako voňavky galban, ónyx a stakte, ako vonný tymián vo svätom Stane. 16 Ako terebinta som rozložila svoje konáre, plné pôvabu a cti. 17 Vyhnala som nádherné ratolesti ako réva a moje kvety priniesli plody slávy a bohatstva. 18 19 Poďte ku mne všetci, čo túžite po mne a nasýťte sa mojimi plodmi! 20 Lebo spomínať si na mňa je sladšie než med a dosiahnuť ma sladšie než plást čistého medu. 21 Tí, čo ma jedia, budú mať ešte väčší hlad po mne, čo ma pijú, budú mať ešte väčší smäd po mne. 22 Kto mňa poslúcha, bude istý pred nešťastím. Tí, čo so mnou pracujú, nebudú hrešiť."

Múdrosť a Zákon

23 Toto všetko je Kniha zmluvy Najvyššieho Boha, Zákon vyhlásený Mojžišom, ako dedičstvo Jakubových zhromaždení.
24 25 Táto kniha vylieva múdrosť, ako rozlieva vody rajská rieka Pišon, ako rieka Tigris v období prvých plodov. 26 Táto kniha rozumnosťou preteká cez brehy ako Eufrat, ako Jordán v období žatvy. 27 Táto kniha rozlieva svoju náuku ako Níl, ako rieka Gichon v dňoch vinobrania. 28 Človek ju ešte nepreskúmal celkom: od prvého až do posledného, čo ju skúmali, nik neprenikol až na dno. 29 Lebo jej myšlienky sú širšie než more, jej rady hlbšie než priepasť. 30 A ja som ako jarok prekopaný z rieky, ako kanál vedúci do raja. 31 Povedal som: "Zavodním si záhradu, zavlažím kvetnaté hriadky." A hľa! Z môjho jarku povstala rieka a rieka sa stala morom! 32 Svoju náuku znova zažnem ako zorničku, aby bolo vidieť jej svetlo zďaleka. 33 Vylejem náuku ako proroctvo, odovzdám ju budúcim pokoleniam. 34 Pozrite! Veď ja nepracujem pre seba, ale pre všetkých, čo ju hľadajú.