Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Bože, Otče a Pane môjho života, nevydaj ma ich rozmarom, nedovoľ, aby som pre ne padol! 2 Ach, keby som mal bič múdrosti, aby zavracal moje myšlienky, a prút rozvahy, aby riadil moje srdce, nemilosrdný na moje priestupky a neústupčivý k mojim hriechom! 3 Vtedy by sa moje omyly nerozmnožili a nerozmohli moje hriechy, nepadol by som do rúk svojich protivníkov a môj nepriateľ by sa zo mňa nevysmieval. 4 Pane, Otče a Bože môjho života, nedovoľ, aby som mal povýšenecký pohľad. 5 Odvráť odo mňa závisť. 6 Kiež nepodľahnem obžerstvu a smilstvu! Nevydaj ma napospas nečistej žiadosti!

Prísahy

7 Deti, počúvajte, ako treba ovládať ústa, všimnite si moju výstrahu a nebudete ľutovať.
8 Hriešnik sa chytí do klepca svojich vlastných slov, potkne sa na vlastných klebetách a na vlastnej pýche. 9 Neprivykaj si ústa na prísahu a nenavykaj si vyslovovať meno Svätého nadarmo! 10 Lebo ako sluhu pod neprestajným dozorom neminie palica, tak aj ten, čo stále prisahá a vzýva Meno, nebude bez chyby. 11 Človek, ktorý veľa prisahá, je plný zloby a od jeho domu sa nevzdiali bič. Ak zruší prísahu, má hriech, ak ju dobrovoľne nesplní, má dvojnásobný hriech. Ak krivo prisahá, neodpustí sa mu, ba celý jeho dom sa naplní nešťastím.

Nečisté reči

12 Sú reči, čo vedú k smrti, takých nech niet vo vyvolenom národe! Nábožní ľudia ich zavrhujú, v bahne hriechov sa neváľajú.
13 Neprivykaj ústa na nečisté reči, lebo to sú reči hriešne. 14 Spomeň si na svojho otca a na svoju matku, keď sedíš medzi veľkými, aby si sa nezabudol v ich prítomnosti a nepočínal si ako hlupák a potom nepreklínal deň svojho narodenia. 15 Človek navyknutý na trestuhodné reči nenapraví sa po celý svoj život. 16 Dva druhy ľudí páchajú veľa hriechov a tretí priťahuje na seba hnev. 17 Telesná vášeň horí ako oheň a nezhasne, kým sa neukojí. Necudník, čo požaduje vlastné telo, nebude mať pokoja, kým ho oheň nespáli. Smilník, ktorému je každá strava sladká, utíši sa iba smrťou. 18 Cudzoložník, čo sa prehrešuje na svojom lôžku a ktorý si myslí: "Kto ma vidí? Tma okolo mňa. Múry ma skryjú. Nik ma nevidí. Čo sa mám báť! Najvyšší nezbadá moje hriechy," 19 bojí sa iba ľudských očí. Nevie, že Božie oči sú desaťtisíckrát jasnejšie než slnko, že poznajú všetky ľudské skutky a prenikajú do najtajnejších zákutí. 20 Všetko mu bolo známe prv, než to stvoril, tak isto teraz, keď je dokončené. 21 Takého človeka stihne trest na uliciach mesta, zachytí ho, keď sa najmenej nazdá.

Cudzoložná žena

22 Tak je to aj so ženou nevernou svojmu mužovi, čo mu porodí dediča s cudzím chlapom:
23 po prvé, lebo pohrdla zákonom Najvyššieho, po druhé, previnila sa proti svojmu mužovi, po tretie, poškvrnila sa cudzoložstvom a s cudzím chlapom počala deti. 24 Takú predvedú pred zhromaždenie ľudu a preskúmajú jej deti. 25 Jej deti nezapustia korene, jej konáre neprinesú ovocie. 26 Zanechá po sebe prekliatu pamiatku a jej hanba sa nikdy nezotrie. 27 Poznajú všetci, čo po nej zostanú, že nič nie je lepšie ako bázeň pred Bohom a nič sladšie ako zachovávať Božie príkazy.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk