Dve percentá (2 %)

22. kapitola

Leňoch

1 Leňoch sa podobá ohnojenému kameňu, každý nad ním posmešne zapíska.
2 Leňoch je ako kus volského trusu, kto sa ho dotkne, otrasie ruku.

Nepodarené deti

3 Nepodarený syn je otcovi na hanbu, ak je to dcéra, je mu na škodu.
4 Múdra dcéra dostane dobrého muža, nehanebnica je rodičovi na zármutok. 5 Necudná dcéra hanobí otca i muža; zavrhne ju jeden i druhý. 6 Nevhodné dohováranie je ako muzika v deň veľkého žiaľu. Prút a trest sú múdre v každom čase. 7 8

Múdrosť a hlúposť

9 Hlupáka vyučovať je zliepať črepy alebo zobúdzať človeka pohrúženého do hlbokého spánku.
10 Dohovárať hlupákovi je ako dohovárať driemajúcemu; nakoniec sa ohlási: "Čo si to povedal?" 11 Oplakávaj mŕtveho, lebo mu vyhaslo svetlo života! Oplakávaj hlupáka, lebo mu vyhasol rozum! Nad mŕtvym plač menej, lebo už odpočíva, ale život hlupáka je smutnejší ako smrť. 12 Smútok za mŕtvym trvá sedem dní, za hlupákom a bezbožným po všetky dni ich života. 13 S hlupákom neveď dlhé reči, so sprostákom sa nekamaráť. Stráň sa ho, aby si nemal nepríjemnosti, aby si sa nezašpinil pri dotyku s ním. Vyhni sa mu, nájdeš pokoj; nebudeš mať nepríjemnosti pre jeho sprostosť. 14 Čo je ťažšie od olova? Povedzme, hlupák! 15 Ľahšie je znášať piesok, soľ a kusy železa, ako hlupáka. 16 Brvná zrubu, pospájané v stavbu, sa otrasmi zeme nerozpoja, ani srdce, posilnené zrelou úvahou, sa neotrasie v hodine nebezpečenstva. 17 Srdce, utvrdené múdrou úvahou, je pevné ako vyleštený povrch na hladkom múre. 18 Kolový plot, postavený na výšine, nemôže vzdorovať zúrivým vetrom, ani srdce, naplašené nemúdrym rozhodnutím, nemôže vzdorovať strachu.

Priateľstvo

19 Kto zasiahne oko, vyvolá slzy. Kto zasiahne srdce, vyvolá bolestný pocit.
20 Kto hodí kameň do vtákov, rozoženie ich, kto uráža priateľa, rozbíja priateľstvo. 21 Ak si tasil meč proti priateľovi, nezúfaj, môže sa vrátiť. 22 Ak si sa pohádal s priateľom, neboj sa, môžete sa pomeriť. Ale potupenie, pohŕdanie, prezradenie tajomstva a zákerný úder odháňajú každého priateľa navždy. 23 Buď verný blížnemu v chudobe, budeš mu druhom aj v šťastí. Zostaň mu verný v čase trápenia, vedno s ním podedíš dedičstvo. 24 Ako pred plameňom vyrazia z pece dym a čmud, tak pred krvipreliatím sa vyvalia z úst urážky. 25 Nebudem sa hanbiť vziať priateľa pod svoju ochranu, ani sa pred ním neskryjem, 26 a keby mi on sám vyviedol niečo zlé, aspoň tí, čo to počujú, dajú si pred ním pozor.

Bedlivosť

27 Ach, kiež by som mal stráž pred ústami a pečať rozvahy na svojich perách, aby mi nezapríčinili pád, aby ma môj jazyk nestiahol do skazy!