Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Rôzne hriechy

1 Syn môj, spáchal si hriech? Nerob to viac! Pros za odpustenie predošlých vín.
2 Pred zlom utekaj ako pred zmijou, ak sa priblížiš, poštípe ťa. Má zuby ako zuby leva, môže zničiť ľudský život. 3 Každá zloba je ako dvojsečný meč; rozdáva nezhojiteľné rany. 4 Ukrutnosť a násilie pustošia paláce, tak sa ničia domy pyšných. 5 Prosba chudobného preniká rovno k Bohu, jeho rozsudok príde veľmi náhle. 6 Kto nenávidí pokarhanie, stojí na chodníku hriešnikov. Kto sa bojí Boha, obráti sa celým srdcom. 7 Výrečný človek je známy široko-ďaleko, ale múdry pozná jeho slabiny. 8 Kto si stavia dom za cudzie peniaze, akoby znášal kamene na vlastný hrob. 9 Zhromaždenie hriešnikov je ako hŕba kúdele, skončí v plameňoch ohňa. 10 Cesta hriešnikov je dobre dláždená, ale končí v priepasti šeolu.

Múdry a hlúpy

11 Kto zachováva Boží zákon, ovláda svoje myšlienky. Dokonalá bázeň pred Bohom vyústi v múdrosti.
12 Nič sa nenaučí, kto nemá nadanie, ale aj nadanie môže priniesť veľké trpkosti. 13 Vedomosti múdreho sú ako rozvodnená rieka a jeho rady sú životodarným prameňom. 14 Srdce hlúpeho je ako prasknutá nádoba: nijakú vedomosť neudrží v sebe. 15 Keď vzdelaný človek počuje múdre slová, schváli ich a ďalšie pridá. Ak ich počuje zhýralec, vysmeje sa im a hodí ich za chrbát. 16 Rozprávať sa s hlúpym je ako cestovať s ťažkým batohom, ale múdreho človeka je milé počúvať. 17 Na zhromaždení sa dožadujú mienky múdreho a nad jeho slovami zamyslí sa každý. 18 Múdrosť hlupáka je ako padajúca chalupa, jeho vedomosti sú znáška nesúvislých rečí. 19 Hlúpemu je učenie ako okovy na nohy, ako železá na jeho pravicu. 20 Hlúpy sa rehoce na plné ústa, múdry človek sa smeje zriedka a nevtieravo. 21 Múdremu je učenie ako zlatý šperk, ako náramok na jeho pravicu. 22 Noha hlupáka sa ponáhľa vkročiť do domu, skúsený človek si počína skromne. 23 Hlúpy nazerá cez dvere do domu, dobre vychovaný človek čaká vonku. 24 Je znakom zlej výchovy načúvať pri dverách, rozumný človek by pri tom zhorel od hanby. 25 Ústa táračov opakujú cudzie reči, ale múdri svoje slová prísne merajú. 26 Nemúdri hovoria prv, než si rozmyslia, ale múdri najprv myslia, a potom hovoria. 27 Keď bezbožník kľaje nepriateľa, kľaje seba samého. 28 Keď klebetník ohovára, špiní svoj vlastný charakter a vzbudí proti sebe nenávisť u všetkých susedov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk