Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Rôzne hriechy

1 Syn môj, spáchal si hriech? Nerob to viac! Pros za odpustenie predošlých vín.
2 Pred zlom utekaj ako pred zmijou, ak sa priblížiš, poštípe ťa. Má zuby ako zuby leva, môže zničiť ľudský život. 3 Každá zloba je ako dvojsečný meč; rozdáva nezhojiteľné rany. 4 Ukrutnosť a násilie pustošia paláce, tak sa ničia domy pyšných. 5 Prosba chudobného preniká rovno k Bohu, jeho rozsudok príde veľmi náhle. 6 Kto nenávidí pokarhanie, stojí na chodníku hriešnikov. Kto sa bojí Boha, obráti sa celým srdcom. 7 Výrečný človek je známy široko-ďaleko, ale múdry pozná jeho slabiny. 8 Kto si stavia dom za cudzie peniaze, akoby znášal kamene na vlastný hrob. 9 Zhromaždenie hriešnikov je ako hŕba kúdele, skončí v plameňoch ohňa. 10 Cesta hriešnikov je dobre dláždená, ale končí v priepasti šeolu.

Múdry a hlúpy

11 Kto zachováva Boží zákon, ovláda svoje myšlienky. Dokonalá bázeň pred Bohom vyústi v múdrosti.
12 Nič sa nenaučí, kto nemá nadanie, ale aj nadanie môže priniesť veľké trpkosti. 13 Vedomosti múdreho sú ako rozvodnená rieka a jeho rady sú životodarným prameňom. 14 Srdce hlúpeho je ako prasknutá nádoba: nijakú vedomosť neudrží v sebe. 15 Keď vzdelaný človek počuje múdre slová, schváli ich a ďalšie pridá. Ak ich počuje zhýralec, vysmeje sa im a hodí ich za chrbát. 16 Rozprávať sa s hlúpym je ako cestovať s ťažkým batohom, ale múdreho človeka je milé počúvať. 17 Na zhromaždení sa dožadujú mienky múdreho a nad jeho slovami zamyslí sa každý. 18 Múdrosť hlupáka je ako padajúca chalupa, jeho vedomosti sú znáška nesúvislých rečí. 19 Hlúpemu je učenie ako okovy na nohy, ako železá na jeho pravicu. 20 Hlúpy sa rehoce na plné ústa, múdry človek sa smeje zriedka a nevtieravo. 21 Múdremu je učenie ako zlatý šperk, ako náramok na jeho pravicu. 22 Noha hlupáka sa ponáhľa vkročiť do domu, skúsený človek si počína skromne. 23 Hlúpy nazerá cez dvere do domu, dobre vychovaný človek čaká vonku. 24 Je znakom zlej výchovy načúvať pri dverách, rozumný človek by pri tom zhorel od hanby. 25 Ústa táračov opakujú cudzie reči, ale múdri svoje slová prísne merajú. 26 Nemúdri hovoria prv, než si rozmyslia, ale múdri najprv myslia, a potom hovoria. 27 Keď bezbožník kľaje nepriateľa, kľaje seba samého. 28 Keď klebetník ohovára, špiní svoj vlastný charakter a vzbudí proti sebe nenávisť u všetkých susedov.