Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Mlčanie a reč

1 Niekedy výčitky môžu byť nemiestne a mlčanie môže byť znakom múdreho človeka.
2 Ale lepšie je urobiť výčitku, ako uchovávať hnev 3 a priznanie môže zachrániť človeka pred ponížením. 4 Ako eunuch, čo by chcel znásilniť dievča, taký je človek, čo by chcel násilím dopomôcť k právu. 5 Niekto mlčí a majú ho za múdreho, iným pohŕdajú pre jeho neustále táranie. 6 Niekto mlčí, lebo nevie odpovedať, iný mlčí, lebo čaká na pravý čas. 7 Múdry vie mlčať do príhodnej chvíle, hlúpy tárač rozpráva vždy v nevhodnom čase. 8 Kto veľa rozpráva, stane sa odporným. Kto sa správa vyzývavo, vzbudzuje závisť.

Paradoxy

9 Niekomu je nešťastie šťastím a šťastný nález stratou.
10 Niekedy si štedrý a nemáš z toho nič. Inokedy si štedrý a máš z toho dvojnásobok. 11 Niekedy sláva prináša poníženie a niekto cez poníženie prichádza k sláve. 12 Niekto kúpi veľa za malý peniaz, a predsa to prepláca sedemnásobne. 13 Múdry si získa lásku pár slovami. Hlúpi sypú štedré dary naprázdno. 14 Dar hlúpeho je ti nanič, lebo jeho oči dychtia po sedemnásobnej odplate. 15 Dáva málo, vyčíta mnoho, ústa otvára ako verejný hlásateľ. Dnes dáva pôžičku, zajtra ju pýta späť. Je to odporný človek! 16 Hlupák sa sťažuje: "Nemám priateľa, nikto nie je vďačný za dobré, čo som mu spravil. 17 Tí, čo jedia môj chlieb, majú zlý jazyk." Koľkí a koľkokrát sa mu posmievajú!

Nevhodné slová

18 Radšej sa pokĺznuť na ceste ako v reči; pád zlého človeka prichádza práve tak náhle.
19 Neokrôchaný človek je ako nesmierny žart, stále sa osieva na perách sprostákov. 20 Múdry výrok znie nemilo na perách hlupáka, lebo ho povie v nevhodný čas. 21 Niekomu jeho chudoba nedovolí hrešiť, tak v hodinách oddychu nemá výčitky svedomia. 22 Niekto si pokazí život pre ľudské ohľady, zničí sa z ohľadu na hlúpeho človeka. 23 Niekto z ľudského ohľadu robí sľuby priateľovi a má z neho nepriateľa pre nič, za nič.

Lož

24 Lož je vážna škvrna na duši človeka. V ústach nevychovaných ľudí sa stále omieľa.
25 Lepší je zlodej, než majster v luhaní, ale obaja sa rútia do záhuby. 26 Luhanie je hanebný zlozvyk, preto na luhárovi väzí ustavičná hanba.

O múdrosti

27 Múdreho človeka si ctia pre jeho reči. Rozumný človek sa páči veľkým.
28 Kto dobre obrába role, dosiahne dobrú úrodu, kto sa páči veľkým, tomu sa aj neprávosti odpustia. 29 Hostiny a dary zaslepujú oči múdrym, dusia výčitky ako náhubok na ústach. 30 Skrytá múdrosť a neodkrytý poklad, aký je úžitok z oboch? 31 Lepší je človek, čo tají svoju hlúposť, ako človek, čo tají svoju múdrosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk