Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Robotník pijan nikdy nebude bohatý. Kto pohŕda málom, pomaly schudobnie. 2 Víno a ženy aj múdrych ľudí pozbavia múdrosti. Kto chodí za prostitútkami, stratí všetok stud, 3 stane sa korisťou hniloby a červov; nerozvážny človek tak stratí svoj život.

Proti táraniu

4 Kto ľahko verí každému, je ľahkomyseľný. Kto pácha hriech, škodí sebe samému.
5 Kto má záľubu v zlom, bude odsúdený. 6 Kto nenávidí táranie, vyhne sa zlu. 7 Nikdy nedonášaj, čo ti povedali, a nikdy ti neuškodia. 8 Ani priateľovi, ani nepriateľovi nerozprávaj o živote iných. Tajnosti neodkrývaj, iba ak by mlčanie spravilo ťa spoluvinníkom. 9 Ak o tom počuli, začnú ti nedôverovať a v príhodnej chvíli ti ukážu svoju nenávisť. 10 Ak si niečo začul, buď ako hrob. Neboj sa! Neroztrhne ťa to! 11 Keď hlupák niečo počuje, pochytí ho bolesť ako rodičku pri pôrode. 12 Šíp zapichnutý do stehna je počuté slovo v mysli hlupáka.

Never všetkému, čo počuješ

13 Opýtaj sa priateľa na klebetu o ňom, možno nič nespravil. Ak to urobil, dá si pozor a viac to nespraví.
14 Opýtaj sa suseda, možno nič nepovedal. Ak to povedal, dá si pozor a viac to nespraví. 15 Opýtaj sa priateľa, lebo často je to len prázdna klebeta. Never všetkému, čo ti povedia. 16 Často sa človek v slove potkne, ale bez zlého úmyslu. A kto nikdy nezhrešil slovom? 17 Opýtaj sa svojho suseda prv, než mu pohrozíš, aby si uplatnil zákon Najvyššieho. 18 19

Pravá a nepravá múdrosť

20 Všetka múdrosť je v bázni pred Bohom a zahŕňa v sebe plnenie Božieho zákona.
21 22 Ale poznanie zla nie je múdrosť a rady hriešnikov nie sú rozumnosť. 23 Je aj falošná múdrosť a tá je odporná a zas niektorá hlúposť je len nevedomosť. 24 Lepšie je byť menej múdry, ale bohabojný, ako veľmi múdry a prestupovať Boží zákon. 25 Je aj múdrosť v službe nespravodlivosti a tá používa úskoky vo svoj prospech. 26 Niekto kráča zohnutý v smútku, ale vnútri je plný ľsti. 27 Zohýna hlavu, robí sa hluchým, a keď nik nevidí, oklame ťa; 28 aj keď sa teraz cíti príliš slabý, aby hrešil, pri najbližšej príležitosti ti uškodí. 29 Tak poznáš človeka podľa jeho výzoru a múdreho človeka zbadáš na prvý pohľad. 30 Oblek človeka, spôsob, ako sa usmieva, a jeho chôdza prezrádzajú, aký je.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk