Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Pravé šťastie

1 Šťastný človek, ktorý sa slovom neprehrešil a ktorého nemučia výčitky za hriech.
2 Šťastný človek, ktorého netrápi vlastné svedomie a ktorý nestratil nádej.

Závisť a lakomstvo

3 Malichernému človeku nesvedčí bohatstvo. Načo je veľký majetok žgrlošovi?
4 Seba ukracuje a iným hromadí. Iní sa budú pásť na jeho majetku. 5 Kto je tvrdý k sebe, ku komu bude dobrý? Neužije si vlastný majetok. 6 Niet ukrutnejšieho človeka, ako kto sám seba trýzni, a to je už odplata za jeho zlobu. 7 Ak spraví niečo dobré, to iba z omylu. Nakoniec sa ukáže, aký je zlý. 8 Tvrdý je človek závistlivých očí, odvracia oči, keď treba pomáhať. 9 Lakomému oku vlastný diel je primalý; žiadostivé oko vysušuje dušu. 10 Lakomcovo oko závidí aj chlieb; má vždy prázdny stôl. 11 Syn môj, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obety, ako sa sluší. 12 Pamätaj, že smrť nie je ďaleko a deň odchodu nebol ti zjavený. 13 Rob dobre priateľom prv, než zomrieš a podľa svojich možností buď štedrý. 14 Neodopri si šťastie dnešného dňa, nech ti neunikne tvoja časť zákonitého pôžitku. 15 Vari zanecháš iným, na čom si sa napracoval, aby hádzali lós o to, čo si s námahou nahonobil? 16 Dávaj a prijímaj. Zabav sa! Medzi mŕtvymi radosť nenájdeš. 17 Každé telo ostarie ako šaty. Večný zákon znie: Musíš zomrieť. 18 Ako lístie na vždy zelenom strome: jedno odpadá, druhé dorastá, tak aj rod z tela a krvi, jedni zomierajú, druhí sa rodia. 19 Každé porušiteľné dielo hynie a s ním odchádza aj jeho tvorca.

Šťastie múdreho

20 Šťastný je človek, ktorý objavuje krásy múdrosti a svojím rozumom rozmýšľa o dobrom,
21 kto vo svojej mysli uvažuje o cestách múdrosti a preniká do jej tajomstiev. 22 Kto múdrosť sleduje ako lovec, číha po jej stopách. 23 Človek, čo jej nazerá do okien, načúva pri jej kľúčovej dierke. 24 Utáborí sa vedľa jej domu a do jej múrov vrazí klin pre svoj stan. 25 Postaví si stan hneď vedľa nej a usadí sa v tom šťastnom zátiší. 26 Deti si umiestni pod jej ochranu a nájde si útulok pod jej konármi. 27 V jej chládku nájde ochranu pred páľou dňa a zostane trvalo prebývať v jej sláve.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk