Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Pravé šťastie

1 Šťastný človek, ktorý sa slovom neprehrešil a ktorého nemučia výčitky za hriech.
2 Šťastný človek, ktorého netrápi vlastné svedomie a ktorý nestratil nádej.

Závisť a lakomstvo

3 Malichernému človeku nesvedčí bohatstvo. Načo je veľký majetok žgrlošovi?
4 Seba ukracuje a iným hromadí. Iní sa budú pásť na jeho majetku. 5 Kto je tvrdý k sebe, ku komu bude dobrý? Neužije si vlastný majetok. 6 Niet ukrutnejšieho človeka, ako kto sám seba trýzni, a to je už odplata za jeho zlobu. 7 Ak spraví niečo dobré, to iba z omylu. Nakoniec sa ukáže, aký je zlý. 8 Tvrdý je človek závistlivých očí, odvracia oči, keď treba pomáhať. 9 Lakomému oku vlastný diel je primalý; žiadostivé oko vysušuje dušu. 10 Lakomcovo oko závidí aj chlieb; má vždy prázdny stôl. 11 Syn môj, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obety, ako sa sluší. 12 Pamätaj, že smrť nie je ďaleko a deň odchodu nebol ti zjavený. 13 Rob dobre priateľom prv, než zomrieš a podľa svojich možností buď štedrý. 14 Neodopri si šťastie dnešného dňa, nech ti neunikne tvoja časť zákonitého pôžitku. 15 Vari zanecháš iným, na čom si sa napracoval, aby hádzali lós o to, čo si s námahou nahonobil? 16 Dávaj a prijímaj. Zabav sa! Medzi mŕtvymi radosť nenájdeš. 17 Každé telo ostarie ako šaty. Večný zákon znie: Musíš zomrieť. 18 Ako lístie na vždy zelenom strome: jedno odpadá, druhé dorastá, tak aj rod z tela a krvi, jedni zomierajú, druhí sa rodia. 19 Každé porušiteľné dielo hynie a s ním odchádza aj jeho tvorca.

Šťastie múdreho

20 Šťastný je človek, ktorý objavuje krásy múdrosti a svojím rozumom rozmýšľa o dobrom,
21 kto vo svojej mysli uvažuje o cestách múdrosti a preniká do jej tajomstiev. 22 Kto múdrosť sleduje ako lovec, číha po jej stopách. 23 Človek, čo jej nazerá do okien, načúva pri jej kľúčovej dierke. 24 Utáborí sa vedľa jej domu a do jej múrov vrazí klin pre svoj stan. 25 Postaví si stan hneď vedľa nej a usadí sa v tom šťastnom zátiší. 26 Deti si umiestni pod jej ochranu a nájde si útulok pod jej konármi. 27 V jej chládku nájde ochranu pred páľou dňa a zostane trvalo prebývať v jej sláve.