Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Priateľ sa so seberovnými

1 Kto narába so smolou, zašpiní sa; kto sa priatelí s pyšným človekom, stane sa jemu podobným.
2 Nedvíhaj ťarchu pre teba príliš veľkú, nepriateľ sa s mocnejším a bohatším ako ty. Ako by sa mohol priateliť krčah s kotlom? Ak na seba narazia, slabší sa rozbije. 3 Boháč spácha zlo a ešte sa rozhadzuje; chudák je ukrivdený a ešte musí odprosiť. 4 Ak si boháčovi užitočný, využije ťa, ak si v biede, nechá ťa tak. 5 Dokiaľ niečo máš, bude žiť s tebou a vyžerie ťa bez výčitky svedomia. 6 Ak ťa potrebuje, bude sa ti zaliečať, usmievať sa bude a dávať nádeje. Osloví ťa peknými slovami a povie: "Čo ti treba?" 7 Pokorí ťa na svojich hostinách, kým ťa dva-tri razy neoderie, a nakoniec sa ti vysmeje. Keď ťa potom zazrie, obíde ťa, pokyvujúc nad tebou hlavou. 8 Daj si pozor! Nedaj sa oklamať, aby si nebol pokorený, keď sa najlepšie zabavíš. 9 Keď ťa mocný pozýva, zdráhaj sa, nástojčivejšie ťa bude volať. 10 Nevtieraj sa, aby ťa neodbili, ani sa nedrž obďaleč, aby ťa nezabudli. 11 Nenamýšľaj si, že si s ním dôverný priateľ, a nezakladaj si na častých rozhovoroch s ním. Svojimi rečami ťa skúša; zdá sa, že sa baví, a on ťa vypočúva. 12 Je nemilosrdný, slovo nedodrží a neušetrí ťa ani bitky, ani okov. 13 Pozor dávaj a buď opatrný! Lebo kráčaš ruka v ruke so svojou záhubou. 14 15 Každý živý tvor miluje seberovného a každý človek svojho blížneho. 16 Každé zviera sa spája podľa svojho rodu a človek sa druží k seberovnému. 17 Čo má spoločného vlk s baránkom alebo hriešnik s nábožným človekom? 18 Môže byť pokoj medzi hyenou a psom? Aký pokoj medzi boháčom a chudákom? 19 Levy číhajú na divé osly na stepi a boháči sa vypásajú na chudákoch. 20 Pyšnému je odporná pokora a boháčovi je odporný chudobný. 21 Keď boháč spraví chybný krok, priatelia ho podoprú; keď padne chudák, priatelia ho zavrhnú. 22 Keď sa boháč potkne, mnoho rúk ho schytí; ak tára hlúposti, chvália ho. Keď sa chudák potkne, robia mu výčitky; ak hovorí múdre reči, nevšimnú si ho. 23 Keď rozpráva boháč, všetci sú ticho a potom jeho reč vynášajú do oblakov. Keď chudobný rozpráva, pýtajú sa: "Kto je to?" a ak sa potkne, ešte ho posotia. 24 Bohatstvo je dobré, ak je bez hriechu. Chudoba je zločinom iba v ústach bezbožných. 25 Srdce človeka mení výraz jeho tváre či už na dobro, či na zlo. 26 Znakom šťastného srdca je veselá tvár. Zachmúrená a utrápená znamená smútok na srdci.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk