Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Vzťah k ženám

1 Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby si nezvykla robiť ti zle.9,1-9 Prís 5,1-6; 7,6-23; Sir 25,16-26
2 Nevydávaj sa žene napospas, aby ti neprerástla cez hlavu.9,2 1Krľ 21,4-24 3 Nestretávaj sa so ženou ľahkých mravov, aby si nepadol do jej osídel.9,3 Prís 2,16; 6,25; 7,5; Sir 42,12-14 4 Nezdržiavaj sa v spoločnosti speváčky9,4 Alt. tanečnice alebo hudobníčky. Vysvetlenie: V starovekej spoločnosti nemali tanečnice, speváčky a hudobníčky dobrú povesť. Považovali sa za prostitútky zabávajúce mužov., aby si sa nedal opantať jej zvodnými posunkami. 5 Neupieraj svoj zrak na pannu, aby ťa nestihlo pohoršenie a trest spolu s ňou.9,5-8 Sir 41,219,5 Ex 22,15; Jób 31,1 6 Nedávaj sa napospas prostitútkam, aby si nestratil svoje dedičstvo.9,6 Prís 29,3 7 Nepokukuj okolo seba, keď ideš po uliciach mesta, a netúlaj sa po jeho pustých kútoch.9,7-8 Prís 5,10-20 8 Odvráť oči od driečnej ženy a neskúmaj pohľadom cudziu krásu. Krásou ženy sa mnohí dali zviesť, veď ňou sa rozpaľuje ľúbostná vášeň ako oheň. 9 Nikdy nesedávaj pri stole s vydatou ženou a nehoduj s ňou pri víne, aby sa tvoje srdce nepriklonilo k nej a svojou krvou si sa neskĺzol do záhuby.

Vzťahy k druhým

10 Neopúšťaj starého priateľa, lebo nový sa mu nevyrovná: nový priateľ — nové víno, ak zostarne, budeš ho piť s potešením.9,10 Prís 27,10
11 Nezáviď hriešnikovi slávu: veď nevieš, aká pohroma ho čaká.9,11 Ž 37,1-2; 73,3 12 Nemaj záľubu v úspechu bezbožníkov, pamätaj, že ich ešte zaživa stihne spravodlivý trest. 13 Ďaleko sa drž od človeka, ktorý má moc zabíjať, a nebudeš sa musieť báť. Ak sa aj musíš s ním stretnúť, vyvaruj sa každého chybného kroku, aby ťa nepripravil o život. Vedz, že kráčaš pomedzi osídla a že chodíš po mestských hradbách9,13 T. j. pre nepriateľa si viditeľným terčom..9,13 Prís 16,14 14 Rešpektuj blížnych, ako len môžeš, ale iba s múdrymi sa raď.9,14-15 Tob 4,18; Sir 6,36 15 Venuj sa rozhovorom s rozumnými a všetky tvoje reči nech sa vzťahujú na zákon Najvyššieho. 16 Spolustolovníkmi nech sú ti spravodliví muži a tvojou chválou nech je bázeň pred Pánom.9,16 Sir 10,22 17 Vďaka zručnosti remeselníkov získa dielo chválu a múdry vodca ľudu ju získa vďaka svojim slovám.9,17 Sir 10,3 18 Postrachom vlastného mesta je táravý človek a unáhleného v reči znenávidia.