Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

Rozumnosť pri stretnutiach s ľuďmi

1 Neškriep sa s mocným človekom, aby si mu nepadol do rúk.8,1 Koh 10,20
2 Nehádaj sa s bohatým človekom, aby proti tebe nepostavil svoj vplyv: veď zlato už zničilo mnohých, ba pokrivilo aj srdcia kráľov.8,2 Sir 13,3-8 3 Neškriep sa s bohatým človekom, aby si neprikladal drevo na jeho oheň.8,3 Prís 23,9; Sir 28,10 4 Nebav sa s grobianom, aby tvoji predkovia neboli zhanobení.8,4 Sir 9,15n 5 Neposmievaj sa človeku, ktorý sa kajá zo svojho hriechu. Pamätaj, že všetci si zaslúžime trest.8,5 Ž 19,13 6 Neznevažuj človeka zato, že je starý, veď aj niektorí z nás zostarnú.8,6 Sir 3,13 7 Neteš sa, keď niekto zomrie, pamätaj, že zomrieme všetci.8,7 Prís 24,17; Sir 14,17n 8 Nepohŕdaj rozhovormi múdrych, ale zaoberaj sa ich výrokmi, lebo od nich získaš vzdelanie a naučíš sa konať služby veľmožom.8,8 Sir 6,35n 9 Nezaznávaj rozhovory starcov, veď aj oni sa učili od svojich otcov: od nich sa naučíš rozumnosti a v prípade potreby budeš vedieť odpovedať.8,9 Jób 8,8-10; Sir 6,34 10 Nedúchaj do pahreby hriešnika, aby si nezhorel v plameni jeho ohňa. 11 Nedaj sa vyprovokovať bezočivcom, aby si sa pre slová vlastných úst nechytil do pasce. 12 Nepožičiavaj tomu, kto je mocnejší ako ty, a ak požičiaš, pokladaj svoje peniaze za stratené.8,12 Sir 29,1-7 13 Nezaručuj sa nad svoje možnosti: ak si sa zaručil, rátaj s tým, že budeš musieť platiť.8,13 Sir 29,14-20 14 Nesúď sa so sudcom, lebo vzhľadom na jeho postavenie mu na súde dajú za pravdu. 15 Nedávaj sa na cestu s dobrodruhom, aby ťa neťažili starosti, lebo on si pôjde podľa svojej vôle a pre jeho nerozumnosť zahynieš spolu s ním. 16 Nepúšťaj sa do sporu s prchkým človekom a nechoď s ním cez pustatinu, lebo v jeho očiach krv neznamená nič a vrhne sa na teba tam, kde niet pomoci.8,16 Prís 22,24; Sir 28,8 17 Neraď sa s bláznom, lebo nie je schopný udržať v tajnosti ani slovo. 18 Pred cudzincom nerob nič, čo má byť skryté, lebo nevieš, čo z toho vznikne. 19 Neotváraj si srdce pred každým človekom; nečakaj, že ti za to bude vďačný.