Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

1 Namiesto priateľa nestaň sa nepriateľom. Zlé meno si totiž získa hanbu a potupu, tak sa stane človeku s dvojakým jazykom. 2 Nedaj sa strhnúť utkvelou myšlienkou svojej duše, aby neroznosila tvoju silu ako zúrivý býk.6,2 Sir 18,30n 3 Zožerie tvoje lístie a stratíš svoje ovocie, a tak sám urobíš zo seba suchý strom. 4 Zlá vášeň ničí toho, kto ju nadobudol, a pritiahne na neho škodoradosť nepriateľov.

Falošný a pravý priateľ

5 Príjemná reč si získava ďalších priateľov a láskavý jazyk rozmnožuje prívetivé odpovede.6,5-17 Sir 37,1-6; 14,13; 22,21-22; 27,17-216,5 Prís 16,21
6 Nech je mnoho tých, čo žijú v pokoji s tebou, ale tvojím radcom nech je iba jeden z tisícich.6,6 Sir 37,7-9 7 Ak získavaš priateľa, podrob ho skúške a prirýchlo sa mu nezdôveruj.6,7 Sir 19,4 8 Sú totiž ľudia, čo sú priateľmi, kým sa im to hodí, no nevydržia pri tebe v deň súženia.6,8.10-12 Prís 14,20; 19,4.6; Sir 12,9; 37,5 9 Je však i taký priateľ, ktorý sa mení na nepriateľa a na tvoju hanbu odhalí vaše nedorozumenia. 10 Je aj priateľ, ktorý ti robí spoločnosť pri stole, no nevydrží pri tebe v deň súženia; 11 pri tvojich úspechoch sa cíti celkom ako ty a trúfa si rozkazovať aj tvojim sluhom, 12 no len čo ťa stihne poníženie, zrazu je proti tebe a skryje sa pred tebou. 13 Drž sa ďaleko od svojich nepriateľov, ale dávaj si pozor i na svojich priateľov. 14 Verný priateľ je mocná záštita, kto ho nájde, našiel poklad. 15 Verný priateľ sa nedá ničím nahradiť, jeho hodnota sa nedá ničím vyvážiť. 16 Verný priateľ je oživujúci liek, nájdu ho tí, čo majú bázeň pred Pánom.6,16 1Sam 18,3 17 Kto má bázeň pred Pánom, pestuje úprimné priateľstvo, lebo voči priateľovi sa správa ako k sebe.

Úsilie o múdrosť

18 Dieťa moje, od mladosti sa usiluj o vzdelanie a až do šedín budeš nachádzať múdrosť.6,18 Prís 22,6; Sir 51,15-16
19 Pristupuj k nej ako oráč a rozsievač a čakaj na jej dobré plody, lebo pri jej pestovaní sa trocha ponamáhaš, ale čoskoro budeš jesť z jej úrody. 20 Aká drsná je múdrosť pre nevzdelancov! Človek nechápavý pri nej nevydrží. 21 Bude to preňho ako ťažké závažie z kameňa a on ju bez váhania odvrhne. 22 Lebo múdrosť je taká, ako hovorí jej meno, iba nemnohým sa ukáže zjavne. 23 Dieťa moje, počúvaj a prijmi moje poučenie, neodmietaj moju radu. 24 Vlož svoje nohy do pút múdrosti a svoju šiju vlož do jej jarma.6,24-25 Sir 51,26 25 Skloň sa pod ňu a nes ju na pleciach, neroztrpčuj sa nad jej okovami. 26 S celou svojou dušou pristupuj k nej a celou svojou silou sa drž jej ciest. 27 Choď po jej stopách a hľadaj — a dá sa ti poznať; len čo ju budeš pevne držať, nepusť ju. 28 Lebo napokon v nej nájdeš občerstvenie, zmení sa ti na potešenie. 29 Jej putá budú ti mocnou záštitou a jej jarmo slávnostným odevom.6,29-30 Sir 21,20-21 30 Veď na nej je ozdoba zo zlata a jej okovy sú purpurovou stuhou. 31 Oblečieš si ju ako slávnostný odev a nasadíš si ju ako veniec plesania.6,31 Prís 4,9 32 Dieťa moje, ak budeš chcieť, dosiahneš vzdelanie, a keď sa celou dušou oddáš múdrosti, budeš sa vyznať vo všetkom. 33 Ak budeš rád počúvať, veľa získaš, ak nakloníš svoje ucho, staneš sa múdrym.6,33 Prís 19,20; Sir 51,13-18 34 Postav sa medzi mnoho starších a pevne sa chyť ich múdrosti.6,34-35 Sir 8,8-10 35 Ochotne poslúchaj každú reč o Božích veciach, nech ti neuniknú múdre príslovia. 36 Ak uvidíš rozumného, hneď zavčas rána choď k nemu, nech tvoja noha derie prahy jeho dvier. 37 Rozmýšľaj o Pánových príkazoch, neustále sa zaoberaj jeho prikázaniami. On ti upevní srdce a dostane sa ti múdrosti, po ktorej túžiš.6,37 Dt 6,6-9; Joz 1,8; Ž 1,2