Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

Falošné istoty

1 Nespoliehaj sa na svoj majetok a nehovor: „Stačí mi to.“5,1-2 Ž 62,11; Prís 20,8n; Mt 6,24; 1Tes 4,6; 1Tim 6,8-10
2 Nedaj sa strhnúť vlastnou náklonnosťou a silou a nekráčaj podľa túžob svojho srdca. 3 Nehovor: „Kto mi bude rozkazovať“, lebo Pán ťa iste potrestá. 4 Nehovor: „Zhrešil som — a čo sa mi stalo?“ Veď Pán sa s hnevom nemusí ponáhľať.5,4 Koh 8,11 5 Ak aj dosiahneš odpustenie, neprestaň cítiť bázeň a neprikladaj k hriechom hriech. 6 Nehovor: „Jeho zľutovanie je veľké, on mi odpustí hriechy, aj keď ich je veľa.“ U neho je totiž nielen milosrdenstvo, ale aj hnev; jeho rozhorčenie dopadne na hriešnikov.5,6 Sir 7,9 7 Neváhaj vrátiť sa k Pánovi, neodkladaj to zo dňa na deň, lebo Pánov hnev vypukne náhle a v deň jeho odplaty ťa stihne záhuba.5,7 Sir 4,26; 16,12; 18,22-24 8 Nespoliehaj sa na nespravodlivé bohatstvo, lebo v deň pohromy ti to vôbec neosoží.5,8 Prís 10,2; 11,4

Rozvaha v reči

9 Neprevievaj obilie v hocijakom vetre a nevstupuj na každý chodník; tak robí hriešnik s dvojakým jazykom.5,9 Ef 5,9
10 Buď pevný vo svojom presvedčení a tvoja reč nech je jednoznačná. 11 Buď rýchly, keď máš počúvať, ale dobre si rozmysli, čo odpovieš.5,11 Jób 32,11; Jk 1,19 12 Ak sa vo veci vyznáš, odpovedz blížnemu, ak nie, daj si ruku na ústa.5,12 Jób 40,4; Prís 30,32 13 Reč môže viesť na slávu i na hanbu, no jazyk môže človeku spôsobiť i pád.5,13 Prís 13,3; Sir 19,16; 21,28; 23,8; Jk 3,6 14 Daj pozor, aby ťa nemuseli nazývať ohováračom, svojím jazykom nenastavuj pascu; ako zlodeja stíha hanba, tak stihne zlá povesť človeka s dvojakým jazykom. 15 Nebuď nerozumný ani vo veľkej, ani v malej veci.