Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

47. kapitola

Nátan a Dávid

1 Po ňom povstal Nátan, ktorý prorokoval za Dávidových čias.47,1 2Sam 7,2-16
2 Ako sa oddeľuje tuk z obetovaného zvieraťa, tak bol vyčlenený Dávid spomedzi synov Izraela.47,2 Lv 3,3; 1Sam 16,12 3 S levmi sa hral ako s kozliatkami a s medveďmi ako s jahniatkami.47,3 1Sam 17,34-37 4 Či vo svojej mladosti nezabil obra a nezbavil tak ľud pokorenia, keď rukou vymrštil kameň z praku a zrazil chvastavého Goliáša?47,4-5 1Sam 17,16-51 5 Vzýval totiž Pána, Najvyššieho, a on dal silu jeho pravici, aby zmietol skúseného bojovníka a povzniesol moc47,5 Dosl. roh. svojho národa. 6 Preto ho oslavovali ako víťaza nad desaťtisícami47,6 Zato, že porazil desaťtisíce nepriateľov. a ospevovali ho so žehnaním Pána, keď mu prinášali korunu slávy.47,6 1Sam 18,6-8 7 Navôkol totiž rozdrvil nepriateľov a vykynožil filištínskych protivníkov, až do dnešného dňa zlomil ich moc.47,7 2Sam 5,17-25; 8,1 8 Pri každom svojom čine vzdával chválu Svätému, Najvyššiemu, oslavnou rečou. Celým svojím srdcom spieval hymny a miloval Boha, svojho Stvoriteľa.47,8-9 1Krn 16,7-43; 25,1 9 Pred oltár postavil spevákov žalmov a vďaka ich spevu piesne zneli ešte lahodnejšie47,9 Var. + a každý deň budú vzdávať chválu vo svojich piesňach.. 10 Sviatkom dodal lesk a slávnostným chvíľam dokonalú nádheru, keď ospevovali sväté Božie meno a svätyňa zvučala od samého rána.47,10 1Krn 16,37-42 11 Jeho hriechy Pán odpustil, naveky vyzdvihol jeho moc, dal mu zmluvu o ustanovení kráľovskej vlády a trón slávy v Izraeli.47,11 2Sam 12,13; 7,12-16; 24,10

Šalamún

12 Po ňom povstal jeho múdry syn, ktorý vďaka nemu žil v bezpečí.47,12 1Krľ 5,5
13 Šalamún kraľoval v časoch mieru, jemu doprial Boh pokoj zovšadiaľ, aby postavil dom jeho menu a pripravil svätyňu naveky.47,13 1Krľ 5,18; 6,1-38 14 Aký si bol múdry už za mladi a plný chápavosti ako rieka!47,14 Sir 24,25-27 15 Tvoja duša obsiahla zem, naplnil si ju podobenstvami a záhadnými výrokmi.47,15-17 1Krľ 5,9-14; 10,1 16 Tvoje meno preniklo až na ďaleké ostrovy, bol si obľúbený pre svoju pokojamilovnosť. 17 Krajiny ťa obdivovali pre hymny, príslovia, podobenstvá a ich výklady. 18 V mene Pána, Boha, ktorý sa volá Bohom Izraela, nahromadil si zlato ako cín a nakopil si striebra ako olova.47,18 2Sam 12,25; 1Krľ 10,14-29 19 Náruživo si sa však oddával ženám, ktoré si podmanili tvoje telo.47,19 Dt 17,17; 1Krľ 11,1-10; Prís 31,3 20 Tak si uvalil škvrnu na svoju slávu a zhanobil si svoje potomstvo, privodil si hnev na svoje deti, takže veľa trpeli pre tvoju nerozumnosť. 21 Tak sa tvoja ríša rozdvojila a z Efrajima povstalo odbojné kráľovstvo.47,21 1Krľ 12,1-20 22 Pán však nikdy neopustí svoje milosrdenstvo, neruší ani jedno zo svojich slov, nezničí potomka svojho vyvoleného, ani nezmetie potomstvo toho, ktorý ho miluje. Jákobovi daroval zvyšok a Dávidovi výhonok z jeho koreňa.47,22 Iz 10,20-22; Zach 6,12 23 Potom Šalamún spočinul medzi svojimi otcami a zanechal po sebe jedného zo svojho semena, Roboáma, stelesnenie hlúposti a duševného obmedzenca, ktorý svojím rozhodnutím spôsobil, že národ odpadol.47,23 1Krľ 11,43; 12,28-32; 14,16 Aj Jarobeám, Nebátov syn, zviedol Izrael na hriech a vohnal Efrajima na cestu hriechu; 24 ich hriechy sa rozmnožili mnohonásobne, takže museli odísť zo svojej krajiny,47,24 2Krľ 17,21-23 25 lebo vyhľadávali zlo každého druhu, až na nich prišla odplata.