Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

42. kapitola

1 Hanbi sa opakovať slová, ktoré si začul, odhaľovať veci, ktoré mali ostať utajené. Tak budeš hanblivý, ako je správne, a nájdeš obľubu u každého človeka. Ale za tieto veci sa nehanbi a pri nich neber ohľad na nikoho, inak by si zhrešil:42,1 Sir 19,8-9; 27,16 2 nehanbi sa za zákon Najvyššieho a za jeho zmluvu, za rozsudok, ktorý je spravodlivý voči bezbožnému, 3 za účtovanie výdavkov spoločníkovi a cestujúcemu, za rozdelenie dedičstva medzi iných. 4 Nehanbi sa za presnosť váh a závaží, za zisk veľký či malý, 5 za výťažok z predaja tovaru, za prísnu výchovu svojich detí, za to, že si do krvi zbil zlého sluhu po chrbte.42,5 Prís 20,14; Sir 30,1; 33,25.27 6 Pri nespoľahlivej žene je užitočné používať pečať. Kde je veľa rúk, zamykaj na kľúč. 7 Keď niečo predávaš, všetko zapíš podľa počtu a váhy, zaznamenávaj príjmy a výdavky. 8 Nehanbi sa pokarhať nerozumného a hlupáka, ba ani starca, ktorý je obvinený z nemravnosti. Tak sa prejavíš ako správne vychovaný a všetci živí ti osvedčia svoju úctu.42,8 Sir 25,2

Starosť o dcéry

9 Dcéra je nevedomky dôvodom otcovho bdenia, starosť o ňu ho oberá o spánok. Kým je mladá, bojí sa, aby nestratila kvet mladosti, keď je vydatá, aby sa mužovi nesprotivila,42,9 Dt 24,1; Sir 7,24-25; 22,3-5; 26,10-12
10 v čase jej panenstva, aby nebola zneuctená a aby vo svojom otcovskom dome neotehotnela, keď žije s mužom, aby sa nedopustila nevery a aby v manželstve nebola neplodná. 11 Prísnejšie dozeraj na svojhlavú dcéru, aby ťa nezosmiešnila v očiach nepriateľov, aby nevyvolala reči v meste a zlý chýr na verejnosti, aby ťa nepriviedla do hanby pred všetkými.42,11 Sir 26,10 12 U nijakého človeka nepozeraj na krásu a nevysedávaj uprostred žien.42,12 Sir 9,8-9 13 Veď ako zo šiat vyletúvajú mole, tak zo ženy ženská skazenosť. 14 Lepší je nevľúdny muž ako žena s pekným správaním, a pritom je to žena, čo privádza do hanby a potupy.42,14 Koh 7,26

Božia múdrosť v prírode

15 Pripomeniem Pánove skutky, vyrozprávam to, čo som videl. Slovami Pána sa uskutočňujú jeho diela42,15 Var. + a podľa jeho vôle sa vykoná rozsudok..42,15–43,33 Jób 38,4-38; Ž 104,1-31; 148,1-13; Sir 16,16–17,10; Dan 3,57-82 gr.
16 Žiarivé slnko sa rozhliada po vesmíre, Pánovo dielo je plné jeho slávy. 17 Ani Pánovi svätí nie sú schopní vyrozprávať všetky jeho divy, ktorými Pán, Všemohúci, zabezpečil, aby v jeho sláve všetko stálo pevne. 18 On vytýčil hlbiny priepastí i ľudského srdca, preto vie, čoho sú schopné. Lebo Najvyšší dokonale pozná všetko a vidí až do hĺbky znamení čias,42,18 Sir 16,17; 17,19-20 19 oznamuje to, čo bolo, i to, čo bude, a odkrýva stopy toho, čo je skryté. 20 Neunikne mu nijaká myšlienka, nie je pred ním skryté ani jediné slovo.42,20 Ž 139,1-4 21 Krásne usporiadal veľkolepé diela svojej múdrosti, veď iba on je pred začiatkom vekov a je až naveky; nebolo treba nič pridať, nič ubrať, nebol odkázaný na nijakého radcu.42,21 Ž 104,24; Prís 3,19; Koh 3,14; Heb 13,8 22 Aké úchvatné sú všetky jeho diela, i keď z nich zbadáme iba iskierku. 23 Všetko toto žije a trvá naveky, plní svoj účel a vo všetkom poslúcha. 24 Všetko je usporiadané dvojmo; jedno zodpovedá druhému, nič nevytvoril neúplné,42,24-25 Koh 3,1-8; Sir 33,14-15 25 jedno upevňuje hodnotu druhého. Kto sa nasýti pohľadom na jeho slávu?