Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

40. kapitola

Ľudská bieda

1 Pre každého človeka bola stvorená veľká námaha a ťažké jarmo pre Adamove deti, a to odo dňa, keď vyjdú z lona svojej matky, až do dňa návratu do lona matky všetkých.40,1 Jób 7,1; Ž 90,10; 139,15
2 Trápia ich vlastné myšlienky a strach v srdci, uvažovanie o tom, že ich čaká smrť.40,2 Heb 2,15 3 Každého — od toho, kto sedí v sláve na tróne, až po toho, kto je ponížený v prachu a popole, 4 od toho, kto nosí purpur a korunu, až po toho, kto sa oblieka do drsného plátna —, 5 trápi hnev, závisť, nepokoj a neistota, strach zo smrti, zvady a spory. V čase odpočinku na lôžku nočný spánok len mení podobu jeho starostí.40,5 Koh 2,23 6 Odpočinie si iba trochu, takmer vôbec, aj vo sne ho umára to isté, čo za dňa: zmietajú ním vidiny vlastnej mysle, je ako človek, čo práve unikol z bojiska.40,6 Jób 7,13-15; Múd 17,9n 7 Keď sa mu zdá, že je v krajnej tiesni, precitne a čuduje sa, že sa bál bez príčiny. 8 Každého tvora, od človeka až po zviera, ale hriešnika sedemnásobne viac stíha: 9 smrť a krv, svár a meč, pohromy a hladomor, pustošenie a bič — 10 to všetko bolo ustanovené kvôli nespravodlivým, oni sa stali príčinou potopy.40,10 Gn 6,13; Sir 39,28-31 11 Všetko, čo je zo zeme, vracia sa do zeme, a čo je z vôd, ide späť do mora.40,11 Koh 1,7; Sir 17,1

Pravé hodnoty

12 Každý úplatok a nespravodlivosť vezme skazu, ale vernosť bude trvať naveky.
13 Bohatstvo nespravodlivých je ako potok, čo vysychá, a ako silné hrmenie, čo doznieva v lejaku. 14 Kto štedro otvoril svoje ruky, poteší sa, ale tí, ktorí prestupujú zákon, navždy zmiznú. 15 Potomkovia bezbožníkov nemajú mnoho ratolestí, sú to nečisté korene na skalnom útese,40,15 Sir 23,24n; Mk 4,5-6 16 šachor je pri každom potoku či pri brehu rieky — vytrhajú ho skôr než ostatnú trávu.40,16 Jób 8,11-13 17 Dobročinnosť je ako požehnaný raj a skutky milosrdenstva pretrvávajú navždy.40,17 Iz 58,11; Sir 40,27 18 Príjemne sa žije tomu, komu stačí, čo má, a kto je pracovitý, ale ešte príjemnejšie tomu, kto nájde poklad. 19 Deti a budovanie mesta uchovajú meno muža, no viac než oboje je bezúhonná žena. 20 Víno a hudba obveseľujú srdce, no viac než oboje je láska k múdrosti. 21 Píšťala a harfa skrášľujú spev, ale väčšmi než oboje účinkuje lahodná reč.40,21 Prís 16,24 22 Po pôvabe a kráse túži oko, ale väčšmi než po oboch túži po zeleni siatin. 23 Stretnutie s priateľom a spoločníkom býva vítané, ale väčšmi stretnutie ženy s mužom.40,23 Sir 25,16-26 24 Bratia a priatelia pomáhajú v čase tvŕdze, ale dobročinnosť zachraňuje viac než jedni i druhí. 25 Zlato a striebro upevňujú postavenie, ale viac než oboje je dobrá rada. 26 Majetok a moc zvyšujú sebavedomie, ale ešte väčšmi než oboje bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom nie je na ujmu, kto ju má, nemusí sa zháňať za pomocou.40,26 Sir 25,11 27 Bázeň pred Pánom je ako požehnaný raj, Pán ho pokryl slávou nad každú slávu.40,27 Sir 40,17

Žobranie

28 Dieťa moje! Neži životom žobráka; lepšie je zomrieť ako žobrať.
29 Muž, ktorý uprene hľadí na cudzí stôl, nežije skutočný život a cudzími pokrmami si poškvrňuje dušu, ale rozumný a vychovaný muž sa toho stráni.40,29 Dan 1,8; 1Mak 1,63 30 V ústach nehanebníka žobrota chutí sladko, ale v jeho vnútri horí oheň.