Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

35. kapitola

1 Kto zachováva zákon, znásobuje obetné dary,35,1-7 Sir 34,28 2 obetoval pokojnú obetu ten, kto sa pridŕža prikázaní. 3 Kto preukazuje vďačnosť, obetuje najjemnejšiu múku, 4 kto koná milosrdenstvo, prináša obetu chvály. 5 Pánovi sa páči, keď sa niekto odvráti od zla, a ako obetu zmierenia prijme, keď sa niekto odvráti od neprávosti.35,5-7 Ž 50,14.23; Heb 13,16 6 Neukazuj sa pred Pánovou tvárou s prázdnymi rukami, 7 prines všetky tieto obety, pretože sú prikázané. 8 Obetný dar spravodlivého je kladením tuku na oltár, jeho príjemná vôňa stúpa k Najvyššiemu.35,8 Prís 21,3 9 Obeta spravodlivého muža je príjemná, jej pamiatka neupadne do zabudnutia.35,9 Ex 23,15; Dt 16,16-17 10 Osláv Pána štedrou dušou a neuberaj z prvotín svojej práce. 11 Kedykoľvek dávaš, rozjasni svoju tvár a s radosťou oddeľ svoj desiatok ako posvätený. 12 Dávaj Najvyššiemu tak, ako dáva on: štedro, podľa svojich možností.35,12 Lv 2,2.16; 6,8; Sir 38,11 13 Pretože Pán sa vie odmeniť; on sa ti odmení sedemnásobne.35,13 Mal 3,10 14 Nepokúšaj sa ho podplácať, veď on to neprijme. 15 Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu,35,14-15 Dt 14,22-27; 2Kor 9,7 pretože Pán je sudca, u neho neplatí nijaká vonkajšia sláva. 16 On neuprednostní nikoho na úkor úbohého a vypočuje prosbu ukrivdeného. 17 Určite nenechá bez povšimnutia úpenlivé prosby sirôt ani vdovy, keď vylieva svoje náreky. 18 Nestekajú vari slzy vdovy po lícach 19 a jej vzdychanie neusvedčuje toho, čo ich spôsobil?35,18-20 Dt 10,17 20 Kto slúži Bohu, ako si to žiada, toho on prijme; jeho prosba dosiahne oblaky. 21 Modlitba pokorného preniká oblaky a neutíši sa, kým nedosiahne cieľ,35,21-22 Dt 10,18; Ž 146,9; Sir 21,5 neustúpi, kým Najvyšší nezhliadne, 22 kým neobháji spravodlivých a nevykoná súd. Pán sa nebude zdržiavať a nebude meškať s pomocou pre nich35,22 Alt. nebude mať trpezlivosť s tamtými (nespravodlivými)., kým nerozmliaždi bedrá nemilosrdných35,22-23 Prís 15,29; Zach 3,7 23 a národom sa neodplatí svojou pomstou, kým nevykynoží húfy rúhačov a nerozdrví žezlá nespravodlivých, 24 kým neodplatí každému podľa jeho skutkov a neposúdi činy ľudí podľa ich úmyslov,