Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

34. kapitola

Sny neznamenajú nič

1 Prázdne a klamné nádeje sú pre nerozumného muža a sny dávajú krídla nemúdrym.34,1-8 Dt 13,1-5; 18,9-14; Koh 5,6
2 Ako ten, čo chytá tiene a naháňa vietor, je človek, čo lipne na snoch. 3 Videnie v snoch je ako odraz v zrkadle34,3 Súveké kovové zrkadlá nemali dokonalý tvar., oproti skutočnej tvári stojí klamná podoba tváre. 4 Čo čisté môže vzísť z nečistého, čo pravdivé zo lži? 5 Veštenie, hádanie z letu vtákov a sny nestoja za nič, sú ako preludy, ktoré vidí žena v pôrodných bolestiach;34,5 Jer 14,14 6 ak nie sú zoslané od Najvyššieho ako varovanie, neoddávaj im svoje srdce.34,6 Jób 33,14-18 7 Lebo sny už zviedli mnohých a stroskotali tí, čo do nich vkladali nádej. 8 Zákon sa naplní bez takéhoto klamstva a múdrosť vo verných ústach je dokonalosťou.

Skúsenosti

9 Kto mnoho cestoval, veľa vie, kto mnoho skúsil, rozpráva rozumne.
10 Kto nič neskúsil, málo vie, 11 ale scestovaný oplýva šikovnosťou. 12 Mnoho som videl na svojich cestách a pochopil som viac vecí, ako dokážem vyrozprávať. 13 Viac ráz som sa dostal do smrteľného nebezpečenstva, ale zachránil som sa vďaka týmto skúsenostiam. 14 Duch tých, čo sa boja Pána, bude žiť, 15 lebo ich nádej sa upiera na Záchrancu. 16 Ten, kto sa bojí Pána, nemusí mať z ničoho strach, nič ho nevyľaká, lebo jeho nádejou je Pán. 17 Šťastná je duša toho, kto sa bojí Pána.

Pravé a nepravé obety

18 Veď koho by sa pridŕžal? V kom by mal oporu?
19 Pánove oči hľadia na tých, čo ho milujú: on je ich mocná záštita a silná opora, skrýša pred horúčavou, skrýša pred poludňajšou páľavou, on ich ochráni pred potknutím a pomôže, aby nepadli.34,19 Ž 27,1; 112,7 20 On dvíha ich dušu a rozjasňuje oči, prináša uzdravenie, dáva im život a požehnanie. 21 Obeta z nespravodlivo nadobudnutej veci je poškvrnená; 22 dary bezbožných nenájdu zaľúbenie. 23 Najvyššiemu sa nepáčia dary bezbožníkov a napriek množstvu obiet im hriechy neodpúšťa. 24 Kto prinesie obetu z toho, o čo obral chudobných, je ako človek, ktorý zabíja syna pred očami otca. 25 Žobrácky chlieb je živobytím chudobných, kto im ho berie, je vrah.34,25-27 Sir 35,18-19 26 Blížneho vraždí ten, čo mu odníma obživu,