Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

33. kapitola

1 Kto sa bojí Pána, nestretne ho nič zlé, ak sa aj dostane do pokušenia, Pán ho opäť vyslobodí.33,1 1Kor 10,13 2 Múdry muž nebude nenávidieť zákon, ale kto lásku k nemu predstiera, zmieta sa ako loď vo víchrici. 3 Rozumný človek bude dôverovať slovu a zákon je pre neho spoľahlivý ako veštba33,3 Veštba sa získavala pomocou urím a tummím.. 4 Priprav si, čo máš povedať, a budú ťa počúvať, pospájaj, čo vieš, a tak odpovedaj. 5 City blázna sú ako koleso voza a jeho uvažovanie ako krútiaca sa os. 6 Priateľ, ktorý sa posmieva, je ako bujný kôň: erdží pod každým, kto na ňom sedí.

Pôvod rozdielov vo svete

7 Prečo vyniká jeden deň nad druhým a pritom svetlo každého dňa roku je zo slnka?33,7 Gn 2,2n; Ex 23,12.14-17; Lv 23,1-43
8 Pán ich vo svojej mysli odlíšil, on oddelil jednotlivé obdobia a sviatky. 9 Niektoré z nich vyvýšil a posvätil, niektoré zaradil do počtu všedných dní. 10 Aj všetci ľudia pochádzajú z prachu a zo zeme bol stvorený Adam.33,10 Gn 2,7 11 Vo svojej veľkej múdrosti Pán ľudí rozdelil a odlíšil ich cesty. 12 Niektorých z nich požehnal a vyvýšil, niektorých posvätil a priviedol do svojej blízkosti, iných zasa preklial a ponížil a zhodil z ich postavenia. 13 Ako hlina v hrnčiarovej ruke, ktorý ju tvaruje podľa ľubovôle, tak sú ľudia v ruke toho, ktorý ich stvoril: on im odpláca podľa svojho rozhodnutia.33,13 Jer 18,6 14 Ako proti zlému stojí dobré, proti smrti stojí život, tak aj proti zbožnému stojí hriešnik.33,14-15 Sir 42,24n 15 Takto sa pozeraj na všetky diela Najvyššieho: Sú po dve, jedno je protikladom druhého. 16 Ako posledný som sa i ja čulo pustil do práce ako ten, čo paberkuje po oberačoch hrozna, 17 ale s požehnaním Pána som ich dostihol a naplnil svoj lis ako oberač. 18 Všimnite si, že som sa nenamáhal sám pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú vzdelanie.33,18 Sir 24,34 19 Počúvajte ma, velikáni národa, venujte tomu pozornosť vy, čo vediete zhromaždenia.

Vedenie domu

20 Ani synovi, ani žene, ani bratovi, ani priateľovi nedaj moc nad sebou, kým žiješ. Svoj majetok neodstúp druhému, aby si oň nežobronil, keď to oľutuješ.
21 Kým žiješ a dýchaš, nikomu na svete neprepusť svoje miesto. 22 Lebo je lepšie, keď deti budú prosiť teba, ako by si ty musel dvíhať oči k rukám svojich synov. 23 Pri každom diele sa ujmi vedenia a ničím nepošpiň svoju povesť. 24 V deň, keď sa budú končiť dni tvojho života, v čase svojho skonu rozdaj dedičstvo. 25 Krm, palica a bremená patria oslovi, chlieb, disciplína a robota otrokovi.33,25 Prís 26,3 26 Zaveď disciplínu a budeš mať pokoj, ak mu uvoľníš ruky, bude hľadať slobodu. 27 Jarmo a remeň ohnú šiju, palica a bitka zlovoľného otroka. 28 Zapriahni ho do práce, aby nezaháľal, lebo záhaľčivosť učí všelijakému zlu. 29 Postav ho do roboty, ako sa naň patrí, a keby neposlúchal, zaťaž mu nohy okovami. 30 Pri nikom však nezabúdaj na mieru a nerob nič proti právu. 31 Ak máš otroka, nech je ako ty, lebo si ho nadobudol za cenu krvi.33,31 Sir 7,20; Flm 16 32 Ak máš otroka, zaobchádzaj s ním ako s bratom, lebo ho budeš potrebovať ako vlastný život. 33 Ak s ním budeš zle zaobchádzať, zdvihne sa a utečie. Na ktorej ceste ho budeš hľadať?