Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

32. kapitola

1 Poverili ťa viesť hostinu? Nevypínaj sa, správaj sa ako jeden z hostí, postaraj sa o nich a až potom si sadni. 2 Keď splníš všetky svoje úlohy, prisadni si, aby si mal z nich radosť, aby ťa ozdobili vencom za vzorné vedenie hostiny. 3 Prehovor, starší! Tebe to prislúcha. No krátko, rozumne a tak, aby si nerušil hudbu. 4 Keď znie hudba na počúvanie, nerozplývaj sa v rečiach a nemudruj v nepravej chvíli. 5 Ako pečať s rubínom pri zlatých šperkoch, taká je ľubozvučná hudba na hostine pri víne.32,5 Lk 15,22.24 6 Ako pečať so smaragdom v zlatej obrube, taká je pieseň hudobníkov pri vychutnávaní vína. 7 Prehovor, mladík, ak musíš, aj to nanajvýš dva razy a iba ak ťa o to požiadajú.32,7-10 Jób 32,4.7 8 Zostručni svoju reč, málo slovami povedz mnoho, správaj sa ako ten, ktorý vie, a predsa dokáže mlčať. 9 Uprostred mocnárov neukazuj svoju moc a tam, kde sú starci, veľa nerečni. 10 Pred zahrmením sa mihne blesk, pred skromným bude kráčať priaznivý chýr. 11 Včas sa zdvihni a nezdržuj sa, ponáhľaj sa domov a nezaháľaj. 12 Doma sa bav a rob, čo je blízke tvojmu srdcu, ale nehreš pyšným slovom. 13 Aj pri tom dobroreč svojmu Stvoriteľovi, ktorý ťa opája svojimi dobrodeniami.32,13 1Tim 4,4

Život podľa Božieho zákona

14 Kto sa bojí Pána, váži si výchovu a tí, čo včasráno vstávajú, získajú jeho obľubu.
15 Kto sa zahĺbi do zákona, úplne ho prenikne, ale kto to robí pokrytecky, stroskotá na ňom. 16 Tí, čo sa boja Pána, zistia, čo je správne, oni dajú zažiariť jeho ustanoveniam ako svetlu. 17 Hriešny človek sa vyhýba výčitkám a nájde si výhovorku, aká sa mu zachce.32,17 2Tim 4,3 18 Súdny človek neopovrhuje rozvážnym upozornením, bezbožný32,18 Alt. prišelec. a nadutec neuznáva bázeň. 19 Nerob nič bez rozmýšľania, aby si po čine nemusel ľutovať. 20 Nekráčaj po nebezpečnej ceste a nepotkneš sa na kameňoch. 21 Nespoliehaj sa na to, že cesta je bez prekážok, 22 a maj sa na pozore aj pred svojimi deťmi. 23 Čokoľvek robíš, zostaň verný sám sebe, lebo i to je zachovávanie prikázaní. 24 Kto je verný zákonu, zachováva jeho prikázania, a kto dôveruje Pánovi, nebude ukrátený.